Open

HOTLINE:0932.329.482/0983.533.005

34 loại tội phạm mới sẽ bị trừng phạt từ ngày 1/1/2018

13/12/2017

Nếu sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, gây rối phiên họp, cản trở biểu tình, lãng phí tài sản Nhà nước... sẽ phạm tội hình sự.

Bộ luật Hình sự 2015 áp dụng từ ngày 1/1/2018 có 426 điều, nhiều hơn Bộ luật Hình sự 1999 tới 82 điều. Trong số này có 34 tội danh mới.

Điều 415: Chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ

Người nào chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Người phạm tội là chỉ huy hoặc sĩ quan, chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của hai tử sĩ trở lên bị phạt tù từ hai đến bảy năm.

Điều 391: Gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp

Người nào tại phiên tòa, phiên họp mà thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác hoặc người tham gia phiên tòa, phiên họp hoặc có hành vi đập phá tài sản, bị phạt tiền 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.

Nếu hành vi dẫn đến phải dừng phiên tòa, họp hoặc hành hung thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác bị phạt tù từ một đến ba năm.

Điều 147: Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức, đối với hai người trở lên, gây rối loạn thâm thần và hành vi của nạn nhân, làm nạn nhân tự sát… mức phạt có thể lên tới 7-12 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm.

Điều 167: Xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Mức phạt cao nhất năm năm tù áp dụng cho tội phạm có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ 1-5 năm.

Điều 219: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100 triệu đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến năm năm.

Nếu gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên, người vi phạm bị phạt tù từ mười đến hai mươi năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 223: Thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn miễn, giảm, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, hoàn thuế không đúng quy định, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế không đúng quy định làm thất thoát tiền thuế phải nộp từ 100 triệu đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến năm năm.

Mức án cao nhất của tội này là hai mươi năm tù khi người phạm tội gây thất thoát tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên. Hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 291: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Khung hình phạt cao nhất dành cho người phạm tội là từ hai đến bảy năm tù, phạt tiền 200-500 triệu đồng.

Tình tiết tăng nặng với khung hình phạt này là: thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên; thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 336: Đăng ký hộ tịch trái pháp luật

Người nào có nhiệm vụ, quyền hạn mà thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật cho hai người trở lên, giấy tờ về hộ tịch đã được cấp, đăng ký trái luật được sử dụng để thực hiện hành vi trái luật... thì bị phạt tù tới hai năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một đến năm năm.

Điều 393: Ra mệnh lệnh trái pháp luật

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra mệnh lệnh trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, có thể bị phạt tù 7-15 năm.

Điều 294: Cố ý gây nhiễu có hại

Người nào cố ý gây nhiễu có hại, cản trở hoạt động bình thường của hệ thống thông tin vô tuyến điện gây thiệt hại từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, bị phạt tiền từ 50 triệu đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức, gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm bị phạt tù đến năm năm.

Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

Điều 154 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, bị phạt tù từ ba đến bẩy năm. Tội cũng được chia ra nhiều khung hình phạt nhưng mức cao nhất là án tù chung thân với các tình tiết tăng nặng như: có tổ chức, vì mục đích thương mại, phạm tội hai lần trở lên, có tính chất chuyên nghiệp, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 61%, gây chết người…

Hình phạt bổ sung cho người phạm tội này là mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm.

Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

Theo điều 187, người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, bị phạt tiền 50-200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Khung hình phạt sẽ tăng lên một đến năm năm tù nếu người phạm tội thực hiện hành vi với hai người trở lên, phạm tội trên hai lần, lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức, tái phạm nguy hiểm…

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm.

Cưỡng bức lao động

Điều 297 quy định: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác phải lao động trong khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án tội này, chưa được xóa án tích… thì bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Người phạm tội có thể bị phạt tới 12 năm nếu làm chết hai người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể hơn 122%.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 30-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm.

Bắt cóc con tin

Tội phạm được quy định tại Điều 301, theo đó người nào bắt, giữ hoặc giam người khác làm con tin nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin bị phạt tù từ một đến bốn năm.

Nếu phạm tội trong các trường hợp: làm chết hai người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 500 triệu đồng trở lên… có thể bị phạt tù tới mười lăm năm.

Người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Điều 214 quy định: Người nào thực hiện một trong các hành vi (lập hồ sơ giả, làm sai lệch hồ sơ, dùng hồ sơ giả, sai lệch lừa dối cơ quan bảo hiểm để chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đến dưới 200 triệu đồng) sẽ bị phạt tiền 20-100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Mức phạt với người phạm tội này có thể lên tới 10 năm tù nếu thỏa mãn các tình tiết tăng nặng là: chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 500 triệu đồng trở lên; gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm.

Gian lận bảo hiểm y tế

Theo điều 215, người nào thực hiện một trong các hành vi: lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng, thêm loại thuốc, vật tư y tế, chi phí giường bệnh… mà người bệnh không sử dụng; giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Nếu chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 500 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể phải đối mặt án phạt tù 10 năm. Hình phạt bổ sung là phạt tiền 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm.

18 tội còn lại gồm: Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (Điều 216), Vi phạm quy định về cạnh tranh (Điều 217), Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a), Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản (Điều 218), Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220), Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221), Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222), Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (điều 224), Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Điều 230), Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã (Điều 234), Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông (Điều 238), Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật (Điều 285), Sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh (Điều 293), Cướp biển (Điều 302), Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép (Điều 348), Vi phạm quy định về giam giữ (Điều 388), Làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán (Điều 212), Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm (Điều 213).

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

 • Thành lập Công ty tài chính, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  thanh-lap-cong-ty-tai-chinh-cac-to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang

  Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 30/2015/TT-NHNN, hình thức của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thành lập trên các quy tắc sau: 1. Công ty cổ phần do các cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng...

 • BẢO VỆ QUYỀN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH CỦA MỖI CÁ NHÂN

  bao-ve-quyen-doi-voi-hinh-anh-cua-moi-ca-nhan

  Quyền con người (Nhân quyền) là những quyền tự nhiên, vốn có của mỗi cá nhân được pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế ghi nhận và bảo vệ. Trong đó, quyền về hình ảnh cá nhân là một...

 • Trường hợp xin Giấy phép kinh doanh

  truòng-họp-xin-giáy-phép-kinh-doanh

  1. Đối tượng bắt buộc thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh Doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức...

 • CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐÒI NỢ THUÊ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020.

  cham-dut-hop-dong-dich-vu-doi-no-thue-theo-quy-dinh-cua-luat-dau-tu-2020

  Luật đầu tư năm 2020 đã có nhiều thay đổi trong việc quy định về điều kiện kinh doanh. Bên cạnh nhiều ngành nghề có điều kiện tại luật đầu tư 2014 được bãi bỏ, luật đầu tư 2020 cũng đã bổ sung thêm...

 • ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

  dang-ky-bao-ho-nhan-hieu

  Trong cuộc sống, nhờ các kiến thức khoa học kỹ thuật, con người đã sáng tạo ra nhiều vật dụng, phương án và giải pháp giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Để tạo ra các sản phẩm...

 • TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

  truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai

  Trong hoạt động kinh tế - xã hội, pháp nhân thương mại là một bộ phận quan trọng không thể thiếu và chiếm một tỉ trọng cao trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Được thành lập...

 • TỘI PHẠM VÀ PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

  toi-pham-va-phan-loai-toi-pham

  Bộ luật hình sự là văn bản pháp lý được xây dựng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình...

 • KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH, HÀNH VI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

  khieu-nai-quyet-dinh-hanh-vi-trong-to-tung-dan-su

  Tố tụng dân sự là hoạt động tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng được quy định và điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật có liên quan được Nhà nước ban hành và có hiệu...

 • XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU

  xu-ly-cac-khoan-chi-phi-dau-tu-ban-dau

  Khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải tìm được địa điểm thực hiện dự án đầu tư hoặc cần phải thanh toán các khoản tiền phục vụ việc chuẩn bị thực hiện dự án. Như vậy,...

 • NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ

  nguoi-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-duong-su

  Trong vụ việc dân sự, đương sự có quyền ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng hoặc thực hiện thủ tục đăng kí người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại Tòa án tham gia bảo vệ quyền...

 • THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

  tham-quyen-cua-toa-an-trong-vu-an-hon-nhan-va-gia-dinh

  Trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình, có rất nhiều trường hợp đương sự không biết phải gửi đơn và hồ sơ khởi kiện; Hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tới cơ quan nào để...

 • QUY ĐỊNH VỀ BẮT TẠM GIAM BỊ CÁO TẠI PHIÊN TÒA

  quy-dinh-ve-bat-tam-giam-bi-cao-tai-phien-toa

  Tố tụng hình sự là những trình tự, thủ tục của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá một hành vi cụ thể có phải là tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự hay không, người thực hiện...

 • ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

  dieu-chinh-hop-dong-do-su-kien-bat-kha-khang

  Hợp đồng là sự thỏa thuận ý chí giữa hai hoặc nhiều chủ thể một cách thiện chí, trung thực nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của một hoặc nhiều bên thông qua việc thực hiện hoặc...

 • HỒ SƠ KHỞI KIỆN TRONG VỤ ÁN LY HÔN

  ho-so-khoi-kien-trong-vu-an-ly-hon

  Hôn nhân là một hiện tượng tích cực của xã hội, thể hiện thông qua sự ràng buộc về mặt tình cảm, kinh tế, huyết thống, được xã hội và pháp luật thừa nhận, bảo vệ. Quan hệ hôn nhân là quan hệ hợp...

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

  mot-so-van-de-thuc-tien-ve-tranh-chap-hop-dong-xay-dung

  Có rất nhiều tranh chấp có thể phát sinh từ các nguyên nhân khác nhau trong quá trình thực hiện Hợp đồng xây dựng. Thực tiễn cho thấy chủ yếu tranh chấp giữa chủ đầu tư với nhà thầu hoặc giữa nhà...

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội