Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Bản tin pháp lý tháng 7

25/11/2017

Tải về

BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 7/2016

1. Những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Để đảm bảo sự phù hợp với các luật mới được Quốc hội thông qua: Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Ngày 01/6/2016, Chính phủ ban hành nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2016, thay thế cho Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013.

 

Theo đó, một số điểm mới đáng chú ý trong xử lý vi phạm lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp:

Thứ nhất, vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều 25).

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày;

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày;

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm trên.

Thứ hai, vi phạm quy định về doanh nghiệp tư nhân (Điều 38).

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần;

b) Không ghi chép đầy đủ việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư; toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vào sổ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

2. Buộc ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ kế toán, báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm trên.

Thứ ba, vi phạm hành chính trong  trường hợp thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (Điều 38).

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh;

b) Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a nêu trên.

Thứ tư, vi phạm quy định đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con (Điều 39).

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công ty con đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ;

b) Các công ty con của cùng một công ty mẹ cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau;

c) Các công ty con có cùng công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thoái vốn, rút cổ phần từ công ty mẹ hoặc công ty con khác đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và điểm b nêu trên;

b) Buộc thoái vốn khỏi doanh nghiệp được thành lập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c nêu trên.

2. Văn bản pháp luật kinh tế mới được ban hành tháng 7/2016.

Số/Ký hiệu

Ngày

ban hành

Trích yếu

115/2016/NĐ- CP

08/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

93/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

92/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

86/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

80/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

79/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

77/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

73/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

70/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

69/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

68/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

67/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

66/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

65/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

63/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

62/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

61/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

60/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

58/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

26/2016/QĐ-TTg

01/07/2016

Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độ

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ LIÊN HỆ

Bản tin này được Công ty Luật Khoa Tín ấn hành với mục đích cung cấp các thông tin về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Các thông tin và trích dẫn trong văn bản này là thông tin chung, có tính chất tham khảo mà không phải là ý kiến tư vấn pháp lý của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, bạn nên liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu luật sư của bạn tư vấn về vấn đề đó cho bạn. Người tiếp cận được bản tin này tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin, hiểu và đồng ý rằng chúng tôi và Luật Khoa Tín không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các khiếu nại, tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông tin của bản tin này. Để biết thêm thông tin về các vấn đề đã đề cập trong bản tin pháp lý này, xin vui lòng liên hệ cho Chúng tôi:

Công ty Luật TNHH Khoa Tín

Địa chỉ: P408, tòa nhà F4, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3202.7979

Email: contact.khoatin@gmail.com

 

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.