Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Chấm dứt hợp đồng dịch vụ đòi nợ thuê theo quy định của Luật đầu tư 2020

05/11/2020

Luật đầu tư năm 2020 đã có nhiều thay đổi trong việc quy định về điều kiện kinh doanh. Bên cạnh nhiều ngành nghề có điều kiện tại luật đầu tư 2014 được bãi bỏ, luật đầu tư 2020 cũng đã bổ sung thêm một ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh. Cụ thể, theo điểm h Điều 6 luật đầu tư 2020, hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị cấm.

Theo điều 6 Nghị định 104/2007/NĐ-CP, hoạt động dịch vụ đòi nợ bao gồm các hoạt động: đại diện chủ nợ để xác định các khoản nợ, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách nợ; đôn đốc khách nợ trả nợ; thu nợ; Đại diện chủ nợ làm việc với tổ chức hoặc cá nhân có liên quan để thu nợ; Đại diện khách nợ để xác định các khoản nợ, biện pháp xử lý nợ với chủ nợ; Tư vấn pháp luật cho chủ nợ hoặc khách nợ về việc xác định nợ; biện pháp, quy trình, thủ tục xử lý nợ.

Sau khi luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực, tất cả các Hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ ký kết trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực thi hành sẽ chấm dứt hiệu lực. Các bên tham gia hợp đồng được thực hiện các hoạt động để thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, có thể thấy, căn cứ để các bên chấm dứt hợp đồng dịch vụ đòi nợ ký kết là khoản 7 Điều 422 Bộ luật dân sự năm 2015: “Trường hợp khác do luật quy định”. Việc luật đầu tư 2020 cho phép các bên thỏa thuận về việc thanh lý hợp đồng không phải là căn cứ để chấm dứt hợp đồng mà là việc cho phép các bên thỏa thuận để tìm kiếm các phương án nhằm xử lý hậu quả của việc hợp đồng dịch vụ bị chấm dứt không theo ý chí của bất kỳ bên nào trong hợp đồng. Nói cách khác, các bên không được thỏa thuận về việc hợp đồng dịch vụ đòi nợ có tiếp tục hay chấm dứt. Bởi lẽ do quy định của Luật đầu tư 2020, trong mọi trường hợp, tất cả các hợp đồng đòi nợ thuê đều chấm dứt hiệu lực.

Như vậy, kể cả trong trường hợp các bên không thỏa thuận được về cách xử lý hậu quả của việc hợp đồng bị chấm dứt thì hợp đồng vẫn sẽ đương nhiên chấm dứt hiệu lực. Điều này nằm ngoài và không phụ thuộc vào ý chí của các bên. Vậy trong trường hợp các bên không thỏa thuận được về việc xử lý hậu quả của hợp đồng thì áp dụng quy định nào để giải quyết tranh chấp. Thông thường, nếu bên không đạt được thỏa thuận thì tranh chấp này sẽ được giải quyết tại tòa án. Vậy, tòa án sẽ căn cứ vào đâu để giải quyết? Việc nắm được phương hướng giải quyết của tòa án sẽ giúp các bên dự đoán được kết quả và có  được các biện pháp xử lý tranh chấp hiệu quả nhất.

Đối với việc giải quyết hậu quả của hợp đồng dịch vụ đòi nợ thuê mà các bên không thỏa thuận được phương án thanh lý hợp đồng, theo tác giả bài viết, hợp lý nhất, tòa án sẽ áp dụng tương tự Điều 428 Bộ luật dân sự 2015 để giải quyết. Theo đó, kể từ thời điểm Luật đầu tư 2020 có hiệu lực mà các bên không thỏa thuận được về việc giải quyết hậu quả thì các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện. Trường hợp, bên thuê dịch vụ đã thanh toán toàn bộ phí dịch vụ nhưng hợp đồng chưa được thực hiện, bên cung cấp dịch vụ sẽ phải hoàn trả lại số tiền dịch vụ tương ứng với các nội dung công việc chưa thực hiện. Trường hợp, bên thuê dịch vụ chưa tạm ứng bất kỳ khoản phí nào nhưng hợp đồng bị chấm dứt thì bên cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu bên thuê dịch vụ thanh toán phí dịch vụ tương ứng với các nội dung công việc mà mình đã thực hiện. Tuy nhiên, thực tế thực hiện việc xác định nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện là phức tạp. Nhưng về nguyên tắc, để có thể đòi được các khoản chi phí, các bên cần có chứng từ để chứng minh cho các khoản chi phí này.

Tóm lại, các bên tham gia hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ thuê cần nắm rõ quy định của pháp luật để từ đó thỏa thuận được các phương án xử lý hợp đồng bị chấm dứt một cách hợp lý nhất trên tinh thần thiện chí và trung thực. Trường hợp không thỏa thuận được việc chấm dứt hợp đồng thì khả năng rất cao là các bên sẽ phải đối mặt với một quá trình giải quyết tranh chấp phức tạp tốn kém thời gian và công sức.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội