Open

HOTLINE:0932329482

Nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

08/04/2019

Tóm tắt câu hỏi:  Là hàng xóm, láng giềng thân thiết của nhau, ông A đã cho bà B vay 01 cây vàng, không tính lãi để bà B có thêm vốn nhập hàng về bán. Thời hạn vay là 06 tháng, việc vay vàng có giấy viết tay của bà B. Ba tháng sau, trong một tai nạn giao thông, bà B đột ngột qua đời. Hỏi, đến thời hạn trả nợ, ông A có thể yêu cầu ai trong gia đình bà B trả nợ cho ông?

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của bạn, đối với vấn đề này Khoa Tín xin được giải đáp như sau:

Điều 614 BLDS 2015 quy định về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế như sau: “Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại”.

Điều 615 BLDS 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

  - Điều 466 BLDS 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay:

“1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ Luật Dân sự trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc luật có quy định khác.

 Nhận thấy, bà B vay ông A 01 cây vàng trong thời hạn 6 tháng, có giấy viết tay vay vàng của bà B nghĩa là giữa bà B và ông A đã lý kết hợp đồng vay tài sản. Hợp đồng vay tài sản giữa hai người được ký kết thông qua hình thức bằng văn bản.  

Theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ của người vay tài sản thì bà B phải trả tài sản vay cho ông A đúng thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên, khi  chưa đến thời hạn vay thì bà B đã qua đời do tai nạn dẫn đến việc bà B không thực hiện nghĩa vụ cho ông A được.

Vì vậy, khi đến hạn trả nợ, ông A có quyền yêu cầu người thừa kế của bà B thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bà B trong phạm vi tài sản được thừa kế của bà B.

Trên đây là nội dung tư vấn pháp lý của Khoa Tín, trường hợp bạn còn vấn đề thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ Khoa Tín để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội