Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Tham gia bảo hiểm nhân thọ cần chú ý những gì để đảm bảo quyền lợi?

06/01/2021

Nền kinh tế- xã hội ngày càng phát triển cũng khiến con người ta đối diện với nhiều khó khăn, thiên tại, dịch bệnh hơn. Đó là những sự kiện không mong muốn nhưng lúc nào cũng tiềm tàng trong cuộc sống. Và Bảo hiểm nhân thọ ra đời như một tấm lưới nâng đỡ, bảo vệ con người trước những rủi ro đó. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, do những người tham gia bảo hiểm không tìm hiểu kỹ càng đã dẫn đến việc không được chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Như vậy, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ cần chú ý những vấn đề gì? Hãy cùng chúng tôi – Công ty TNHH Luật Khoa Tín tìm hiểu thông qua bài viết sau đây.

Trước hết, để làm rõ hơn những vấn đề cần lưu ý khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi tìm hiểu khái niệm, thế nào là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một trong những thủ tục pháp lý quan trọng, có ý nghĩa lớn giữa bên mua và bán bảo hiểm. Đây được xem như là bằng chứng thiết yếu cho sự trao đổi một hình thức mua bán đặc biệt là bảo hiểm giữa 2 bên. Trong đó ghi nhận quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm giữa bên mua bảo hiểm, bên bán bảo hiểm, bên thứ 3 (người được thừa hưởng bảo hiểm hoặc người đại diện theo pháp luật người được bảo hiểm, người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm).

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cần chú ý những điểm sau đây:

Một là, yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm hoặc tư vấn viên bảo hiểm giải thích kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Trên thực tế, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm bao gồm rất nhiều điều khoản, thuật ngữ pháp lý không phải ai cũng có thể hiểu một cách chính xác và tường tận. Người mua bảo hiểm cần yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm hoặc tư vấn viên bảo hiểm giải thích kỹ về điều kiện, điều khoản bảo hiểm. Điều này giúp người mua bảo hiểm tự bảo vệ quyền lợi của chính mình, phòng tránh những rủi ro không đáng có trước khi ký hợp đồng bảo hiểm. Trong thực tế có nhiều trường hợp không hiểu rõ hoặc không đúng về điều khoản hợp đồng. Nên khi có sự kiện xảy ra, người mua tưởng rằng sẽ được bồi thường. Nhưng công ty bảo hiểm lại trả lời rằng sự kiện đó không thuộc đối tượng được chi trả tiền bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi năm 2019 đã có điều khoản ghi nhận về nghĩa vụ giải thích về các điều khoản trong hợp đồng thuộc về Công ty bảo hiểm và:

“Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm.”

Do vậy, khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, người mua bảo hiểm phải yêu cầ bên Công ty bảo hiểm giải thích rõ ràng các điều khoản trong hợp đồng để tránh những tranh chấp về sau.

Hai là, thông báo chính xác về tuổi và tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm.

Đây là một trong những nghĩa vụ vô cùng quan trọng của người mua bảo hiểm, có ý nghĩa quyết định đến hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và nghĩa vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Công ty bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Người mua bảo hiểm phải thông báo chính xác về tuổi của người được bảo hiểm. Nếu thông báo sai tuổi làm giảm số phí phải đóng. Công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu đóng phí bổ sung. Nếu thông báo sai tuổi làm tăng số phí phải đóng. Công ty bảo hiểm phải hoàn trả số tiền phí vượt trội hoặc tăng số tiền bảo hiểm.

Thông tin sức khỏe của người được bảo hiểm khi làm hồ sơ mua bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò then chốt trong quá trình thẩm định hồ sơ. Khi làm tờ khai, nhân viên tư vấn sẽ một số câu hỏi chung liên quan đến sức khỏe. Sau khi nộp tờ khai cho công ty, tùy theo tình hình mà công ty sẽ có (hoặc không) yêu cầu khám sức khỏe. Căn cứ vào kết quả khám sức khỏe, công ty sẽ có các quyết định phù hợp đối với hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Khi người mua bảo hiểm tiến hành kê khai thông tin sức khỏe nếu không đúng so với thực trạng sẽ dẫn đến khi xảy ra các trường hợp rủi ro, công ty bảo hiểm phải từ chối bồi thường khi có rủi ro xảy ra. Mà nó mà còn là cơ sở cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm về sau. Kê khai đúng với tình trạng sức khỏe của mình, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ xem xét chấp thuận bảo hiểm với mức phí thông thường, hoặc với mức phí bảo hiểm cao hơn hay từ chối việc bảo hiểm. Và trong trường hợp được chấp thuận bảo hiểm, khách hàng sẽ được công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả theo hợp đồng đã ký kết.

Người mua bảo hiểm có “thời gian cân nhắc” thường là 21 ngày, kể từ ngày nhận được hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực để đọc, kiểm tra lại bộ hợp đồng, yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chỉnh sửa thông tin chưa chính xác... Nếu bên mua quyết định không tiếp tục thực hiện hợp đồng sẽ được quyền hủy hợp đồng và nhận lại khoản phí bảo hiểm đầu tiên đã đóng; Công ty bảo hiểm sẽ khấu trừ lại phần chi phí khám sức khỏe cho khách hàng khi thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (nếu có).

Như vậy, để đảm bảo quyền lợi của người được bảo hiểm cũng như tránh những rắc rối trong quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ. Người mua bảo hiểm cần thông báo chính xác, trung thực về tuổi và tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.

Ba là, được rút tiền phí đã đóng nếu không thể đóng tiếp.

Khi mua bảo hiểm; người mua có thể đóng phí một lần hoặc nhiều lần tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng và có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.  Điều này được ghi nhận tai Điều 35 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000:

“Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Hai bên có thể khôi phục hiệu lực của hợp đồng trong 02 năm, kể từ ngày đình chỉ; người mua phải đóng tiếp số tiền phí còn thiếu.”

Bốn là, các trường hợp không được thanh toán tiền bảo hiểm.

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, người mua bảo hiểm cũng phải lưu ý đến các trường hợp không được thanh toán tiền bảo hiểm mặc dù xảy ra sự kiện bảo hiểm. Pháp luật quy định bao gồm những trường hợp sau:

- Người được bảo hiểm chết do tự tử trong 02 năm, kể từ ngày nộp phí bảo hiểm đầu tiên hoặc từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực;

- Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của người mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người được bảo hiểm;

-  Người được bảo hiểm chết do thi hành án tử hình.

Đồng thời, người mua bảo hiểm cũng phải lưu ý các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được quy định tại điều 16 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi năm 2019 như sau:

“1. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

2. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

3. Không áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

a) Bên mua bảo hiểm vi phạm pháp luật do vô ý;

b) Bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Trong những trường hợp này, Công ty bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Tuy nhiên, Công ty phải có trách nhiệm giải thích rõ cho người mua bảo hiểm về điều khoản này khi giao kết hợp đồng.

Như vậy, khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, người mua bảo hiểm cần phải lưu ý một số vấn đề như chúng tôi đề cập ở trên. Đó là những yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền và lợi ích của người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, để bảo hiểm nhân thọ thực sự là một giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, hạn chế những rủi do trong tương lai.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội