Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Những điểm mới liên quan đến cấp mới, cấp đổi, cấp lại “sổ đỏ” từ 08/02/2021

30/01/2021

Liên quan đến việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai (hiệu lực thi hành từ ngày 08/01/2021) có một số điểm mới quy định rõ ràng hơn phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cụ thể một số điểm mới quan trọng như sau:

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Thêm cơ quan được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. 

Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ngoài Văn phòng đăng ký đất đai như quy định cũ tại khoản 2 Điều 60  Nghị định 43/2014/NĐ-CP còn có Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

2. Người dân có thể thỏa thuận để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại nhà:

Về việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, Nghị định 148/2020/NĐ-CP bổ sung quy định mới tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục này khi quy định về việc thoả thuận thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ giữa Cơ quan đăng ký đất đai và người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cụ thể quy định như sau:

“Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:

Nghị định 148/2020/NĐ-CP Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định một trong các loại giấy tờ hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có là Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, như vậy bổ sung thêm một loại giấy tờ là giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn

4. Điều kiện cấp Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở:

Nghị định 148/2020/NĐ-CP Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:” Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại giấy tờ sau: a) Giấy phép xây dựng công trình hoặc giấy phép xây dựng công trình có thời hạn đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng”. Như vậy, bổ sung thêm một loại giấy tờ là giấy phép xây dựng công trình có thời hạn

5. Dồn điền đổi thửa không còn được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mới:

Nghị định 148/2020/NĐ-CP bỏ quy định trường hợp được cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp “do thực hiện dồn điền, đổi thửa” mà trước đó được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Nghị định 148/2020/NĐ-CP giữ lại quy định một trong những trường hợp được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cũng như cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất”.

 Ngoài ra, Nghị định 148/2020/NĐ-CP có các quy định mới về thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp không đúng quy định, trong đó bổ sung thêm về trường hợp thu hồi; Có các quy định sửa đổi, bổ sung về Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; Điều kiện được giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; Giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất;…

- Luật sư Trịnh Thị Ngân -

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.