Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Từ ngày 01/01/2017 Thuế môn bài chính thức chuyển thành Lệ phí môn bài

24/10/2016

Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí năm 2015 có hiệu lực, theo đó “thuế môn bài” sẽ chính thức được chuyển thành “lệ phí môn bài”.

Hiện tại, thuế môn bài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2002/NĐ-CP, Thông tư số 96/2002/TT-BTC và Thông tư số 42/2003/TT-BTC. Thuế môn bài được thu theo 2 đối tượng với mức thu khác nhau: Tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo 4 bậc, căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Hộ cá nhân kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài theo 6 bậc căn cứ vào mức thu nhập trên tháng. Tuy nhiên, mức thu này đã áp dụng được hơn 14 năm kể từ năm 2002 cho đến nay nên thực tế đã lạc hậu so với sự thay đổi của kinh tế - xã hội Việt Nam.

Chính vì hai lý do trên, ngày 04/10/2016, Chính Phủ quyết định ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về Lệ phí môn bài. Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 với một số điêm mới đáng chú ý như sau:

1/ THAY ĐỔI MỨC THU LỆ PHÍ MÔN BÀI

a) Lệ phí môn bài đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Theo quy định mới, mức thu lệ phí môn bài của tổ chức kinh doanh được thực hiện theo 02 bậc:

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

Mức thu này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu tổ chức kinh tế có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Riêng đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác lệ phí môn bài đươc ấn định: 1.000.000 đồng/năm.

b) Lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện thuận lời hơn cho người nộp lệ phí và cơ quan thuế, mức thu lệ phí môn bài của cá nhân, hộ kinh doanh được rút gọn từ 6 bậc còn 3 bậc, cụ thể như sau:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Mức thu này căn cứ vào doanh thu của cá nhân, hộ gia đình. Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Lưu ý:

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

2/ MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI

Theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, có 07 nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài, cụ thể:

1) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống;

2) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

3) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối;

4) Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá;

5) Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử);

6) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp;

7) Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.