Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Tư vấn Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam

15/03/2019
 1. Căn cư pháp lý
 • Biểu cam kết gia về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO;
 • Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 1. Những hình thức và điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua vồn góp vào công ty tại Việt Nam
 1.   Các loại hình thức
 • Nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần bằng việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn bằng việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty hợp danh bằng việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 • Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn vào công ty tai Hà Nội theo hình thức khác phù hợp với các quy định của pháp luật.
 1. Điều kiện cần đáp ứng

Nhà đầu tư  nước ngoài góp vốn vào công ty tại Hà Nội phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Việt Nam:

 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư năm 2014:

“a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.”

 1. Thủ tuc người nước ngoài mua vốn góp vào Công ty tại Hà Nội
 1. Các bước cần thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trực thuộc trung ương/tỉnh để được Văn bản về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi chủ sở hữu…)

 1. Hồ sơ cần chuẩn bị:
 • Hồ sơ mua phần vốn góp:
 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Quyết định chấp thuận cho mua lại vốn góp của tổ chức tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu/ Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; Quyết định Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.
 • Bản sao chứng thực Văn bản về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 1. Cơ quan thẩm quyền: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.