Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa

10/10/2016

1. Điều kiện để Doanh nghiệp FDI bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa:

 • Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
 • Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;
 • Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

2. Trình tự, thủ tục thực hiện: 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Hồ sơ cấp phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ gồm

Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư gồm:

 • Biên bản họp và Quyết định của Nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản giải trình đáp ứng các điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo đánh giá, giám sát đầu tư;
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh gồm:

 • Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá;
 • Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo Mẫu MĐ-6 ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư này;

Sở Kế hoạch và đầu tư lấy ý kiến của Bộ công thương và các cơ quan liên quan, sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, Sở kế hoạch và đầu tư điều chỉnh bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá vào Giấy chứng nhận đầu tư, cấp Giấy phép kinh doanh. 

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.