Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài

25/11/2016

Công ty luật Khoa Tín xin cung cấp gói dịch vụ tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của Quý khách hàng về các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài

Theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP, khi điều chỉnh dự án đầu tư (mở rộng quy mô về vốn, ngành nghề, địa điểm), tuỳ từng trường hợp mà Dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện Đăng ký điều chỉnh đầu tư và Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

 1. Trường hợp phải Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau:

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh dự án đó có vốn đầu tư từ dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Cần kiểm tra Dự án này ngoài lĩnh vực may mặc thì có đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối để xác định thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư gồm:

-  Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

-  Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

-  Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Trường hợp phải Thẩm tra điều chỉnh Dự án đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau:

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Theo đó, Dự án này sau khi điều chỉnh thoả mãn một hoặc cả hai điều kiện sau:

+ Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và/hoặc;

+ Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Cần kiểm tra Dự án này ngoài lĩnh vực may mặc thì có đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối để xác định thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).  

(Việc thoả mãn một hoặc hai điều kiện trên sẽ liên quan đến thủ tục thẩm tra dự án đầu tư theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Nghị định 108/2006/NĐ-CP).

Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Văn bản giải trình điều kiện mà dự án phải đáp ứng;

- Văn bản báo cáo những thay đổi so với dự án đang triển khai;

- Văn bản báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

 

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.