Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Được đề cử người vào Hội đồng quản trị khi nào

31/12/2020

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi là cổ đông đang sở hữu 8% tổng số cổ phần phổ thông trong công ty. Gần đây, tôi có tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông về vấn đề đề cử người vào Hội đồng quản trị và thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, thư ký công ty có trả lời là tôi không đủ điều kiện để được đề cử người vào Hội đồng quản trị. Vậy Luật sư cho tôi hỏi tại sao tôi không được đề cử người vào Hội đồng quản trị và thư ký công ty có đang thực hiện đúng theo quy định pháp luật hay không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Khoa Tín, về vấn đề này, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Theo khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền của cổ đông phổ thông như sau

“2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”

Như vậy, trước tiên bạn cần xem xét trong Điều lệ công ty bạn có quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông là bao nhiêu để cổ đông được quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ này thì thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, tỷ lệ số cổ phần phổ thông bạn đang sở hữu là 8%, là tỷ lệ nhỏ hơn 10% theo quy định của Luật Doanh nghiệp nên cổ đông không có quyền đề cử này. Tuy nhiên trong trường hợp bạn và các cổ đông khác hợp thành nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông và phải sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng thì nhóm cổ đông của bạn vẫn được quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Bạn cũng cần lưu ý, từ ngày 01/01/2021 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã bỏ quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tại khoản 2 Điều 114 Luật hiện hành. Do đó khi bạn hoặc nhóm cổ đông của bạn sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty sẽ có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị

Trên đây là câu trả lời của Công ty Luật TNHH Khoa Tín, trường hợp quý khách còn thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội