Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

28/02/2021

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Tùy vào ngành nghề kinh doanh cụ thể, để có thể kinh doanh tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phải đáp ứng các điều kiện khác nhau về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, năng lực của nhà đầu tư, đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, theo quy định tại khoản 3 Điều 11 và Điều 60 Luật kinh doanh bất động sản, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vốn để thành lập ra các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, các quy định vừa nêu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể kinh doanh bất động sản theo các hình thức sau:

- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

- Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

- Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

- Kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản.

Bên cạnh đó, mặc dù pháp luật không có quy định về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng pháp luật lại có các quy định về mức vốn pháp định mà Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần phải có để được đăng ký hoạt động. Cụ thể, theo quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn điều lệ tối thiểu là 20 (Hai mươi) tỷ đồng. Việc quy định vốn pháp định đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản xuất phát từ thực tế hoạt động kinh doanh bất động sản đòi hỏi phải có nguồn vốn. Việc có vốn điều lệ cao sẽ góp phần giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu, đảm bảo phần nào về khả năng hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp, tránh tình trạng doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán do vay nợ quá nhiều.

Tuy nhiên, điều kiện về vốn pháp định nêu trên không áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại Chương IV Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Cụ thể, Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

Trên đây là các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Tác giả Cv Đào Đức Thịnh -

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.