Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Thủ tục thành lập mới Công ty Cổ phần

12/11/2021

A) CĂN CỨ PHÁP LÝ

1) Luật Doanh nghiệp 2020.

2) Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

3) Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/3021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

B) NỘI DUNG CHI TIẾT

I) Điều kiện thành lập Công ty Cổ phần

1) Điều kiện về tên Công ty:

 • Tên doanh nghiệp phải có đầy đủ tên tiếng Việt nhưng không yêu cầu bắt buộc phải có tên bằng tiếng nước ngoài hay tên viết tắt.
 • Tên tiếng Việt được quy định cụ thể tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt được quy định tại Điều 39 Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, tên của doanh nghiệp không được vi phạm các điều cấm, không được trùng tên và không được gây nhầm lẫn theo quy định tại Điều 38, 41 Luật Doanh nghiệp.

2) Điều kiện về trụ sở

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Trụ sở chính của Công ty Cổ phần không được là nhà chung cư, khu tập thể xây dựng chỉ phục vụ mục đích để ở.​

3) Điều kiện về chủ thể và số lượng cổ đông trong công ty

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản ly doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020. Có thể khái quát các điều kiện bị cấm thành 03 nhóm:

 • Nhóm chủ thể không có năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự;
 • Nhóm chủ thể bị pháp luật tước quyền;
 • Nhóm chủ thể không thể kiêm nhiệm nhiều chức vụ.

Cổ đông trong công ty phải đạt số lượng tối thiểu là 03 cổ đông và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.

4) Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh phải khớp theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập (Ví dụ: điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác).

5) Điều kiện về vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ Công ty.

Có một số ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp đăng ký thành lập yêu cầu về mức vốn pháp định. Bởi vậy, khi thành lập Công ty cổ phần, cần phải đáp ứng đủ điều kiện về vốn pháp định này.

II) Thành phần hồ sơ thành lập mới Công ty Cổ phần

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

b) Điều lệ Công ty.

c) Danh sách cô đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

d) Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III) Trình tự, thủ tục thành lập Công ty Cổ phần

 1. Bước 1: Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ thành lập Công ty cổ phần lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ky doanh nghiệp thông qua trang web: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
 2. Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ thông qua cổng thông tin điện tử.
 3. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ được thông qua, hoặc Thông báo yêu cầu bổ sung thông tin trong trường hợp hồ sơ có nhiều sai sót chưa thể thông qua, trong đó cần nêu rõ lý do từ chối hồ sơ.

IV) Kết quả thực hiện thủ tục:

Kết quả thực hiện thủ tục là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

V) Thời gian thực hiện thủ tục:

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ hợp lệ.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.