Open

HOTLINE:0932329482

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất có điều kiện (Metanol)

06/01/2018

Theo quy định tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2008/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất:

I. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT:

- Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;

- Người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở kinh doanh hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất;

- Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Có trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT:

Quý khách cần 01 bộ Hồ sơ gồm các tài liệu, giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc Biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về PCCC.

4. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu kho hóa chất sức chứa >= 5 tấn theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP)..

5. Bản kê khai hệ thống Nhà kho của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;

6. Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn;

7. Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng và được cấp chung một Giấy chứng nhận;

8. Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

9. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh (lập theo mẫu);

10. Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

Lưu ý về các tài liệu trên:

1. Đối với các tài liệu số 3,4,5,6:

a. Nếu Quý khách thuê nhà kho của một đơn vị khác (ví dụng thuê của Nhà kho của chính nhà sản xuất), Quý khách có thể sử dụng các tài liệu của đơn vị này để xin cấp Giấy chứng nhận.

b.Quý khách thuê không đáp ứng được một hoặc tất cả các Giấy tờ trên, Quý khách phải thực hiện:

- Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc Biên bản kiểm tra an toàn PCCC dựa theo sức chứa của Nhà kho (Theo Nghị định 35/2003/NĐ-CP, Nghị định 46/2012/NĐ-CP). Điều kiện xây dựng của Nhà kho phải đáp ứng tiêu chuẩn về PCCC. Giấy tờ này Quý khách có thể tự xin cấp hoặc ủy quyền cho VPLS xin cấp.

- Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường: thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để lập theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP và Thông tư 26/2011/TT-BTNMT do đối tượng lập Giấy tờ này phải đáp ứng về máy móc, thiết bị, nhân sự, trình độ chuyên môn về môi trường.

- Kê khai hệ thống tài sản nhà kho, kê khai trang thiết bị bảo hộ lao động: các máy móc, thiết bị này phải phù hợp với việc kinh doanh hóa chất, phù hợp các tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan như: TCVN 2622:1995; TCVN 5507:2002;…

2. Đối với tài liệu số 8:

a. Quý khách có thể thuê đơn vị vận chuyển hóa chất chuyên nghiệp (có giấy phép) và sử dụng hệ thống phương tiện chuyên dùng, giấy tờ pháp lý của họ để xin cấp Giấy chứng nhận.

b. Nếu Quý khách muốn sử dụng phương tiện chuyên dùng của mình để đăng ký thì trước hết phải xin Giấy phép vận chuyển hóa chất theo quy định của pháp luật (Hồ sơ xin giấy phép sẽ được VPLS tư vấn khi có yêu cầu).

3. Đối với tài liệu số 10: Người phụ trách kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp chuyên ngành Hóa chất trở lên.

  III. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

  1. Cơ quan giải quyết: Sở Công Thương.

  2. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ Hồ sơ hợp lệ.

  3. Giấy phép: có thời hạn 05 năm, có thể gia hạn.

 

  IV. HỒ SƠ, GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ SAU KHI XIN GIẤY PHÉP CHỨNG NHẬN

  Đây là các Hồ sơ, giấy tờ, pháp luật không quy định phải cung cấp khi nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Hóa chất nhưng buộc phải chuẩn bị trong quá trình hoạt động:

1. Xây dựng Hồ sơ kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố Hóa chất (Bộ Công thương thẩm định, phê duyệt) hoặc Biện pháp phòng ngừa, sự cố hóa chất (Sở Công thương xác nhận):

a. Trường hợp phải xây dựng Hồ sơ kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất:

Ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm trong cơ sở kinh doanh đạt từ: 500 tấn.

* Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị phê duyệt;

- Kế hoạch gồm 12 (mười hai) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh doanh gồm 01 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở hóa chất, dự án hóa chất;

- Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

Bộ Công thương thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định kế hoạch (có thẩm định thực tế).

b. Trường hợp phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, sự cố hóa chất:

Khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất của cơ sở kinh doanh tại một thời điểm nhỏ hơn: 500 tấn.

Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị;

- Biện pháp gồm 05 (năm) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh đoanh gồm 01 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất;

- Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

Thời hạn giải quyết: 20 ngày.

Có thành lập đoàn kiểm tra thực tế.

2. Phải có Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại, nước thải nếu như không xây dựng các công trình xử lý chất thải nguy hại;

3.Người phụ trách có bằng trung cấp về hóa chất trở lên; Nhân sự phải được tham gia lớp tập huấn về nghiệp vụ hóa chất; có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe.

Trên đây là tư vấn pháp lý ban đầu của Công ty Luật Khoa Tín về các thủ tục cần thiết để kinh doanh Hóa chất có điều kiện (Metanol). Để được tư vấn chi tiết, xin Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho Khoa Tín!

Tin cùng loại

Tin mới nhất

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

  mot-so-van-de-thuc-tien-ve-tranh-chap-hop-dong-xay-dung

  Có rất nhiều tranh chấp có thể phát sinh từ các nguyên nhân khác nhau trong quá trình thực hiện Hợp đồng xây dựng. Thực tiễn cho thấy chủ yếu tranh chấp giữa chủ đầu tư với nhà thầu hoặc giữa nhà...

 • Trường hợp xin Giấy phép kinh doanh

  truòng-họp-xin-giáy-phép-kinh-doanh

  1. Đối tượng bắt buộc thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh Doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức...

 • Những vấn đề liên quan đến Luật Lao động

  nhung-van-de-lien-quan-den-luat-lao-dong

  Theo định nghĩa này thì người lao động được giới hạn độ tuổi từ đủ 15 trở lên. Tuy nhiên, Bộ luật lao động cũng đồng thời đưa ra quy định đối với một số công việc có tính chất đặc biệt, người sử...

 • Trình tự xác lập quyền thừa kế và chuyển nhượng tài sản góp vốn trong Công ty TNHH

  trinh-tu-xac-lap-quyen-thua-ke-va-chuyen-nhuong-tai-san-gop-von-trong-cong-ty-tnhh

  Trên cơ sở thông tin ban đầu mà Quý khách cung cấp, chúng tôi tư vấn quy trình cơ bản nhằm thực hiện thủ tục mở thừa kế, xác lập quyền thành viên nhận thừa kế tại Công ty có vốn góp và chào bán...

 • Thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ

  thanh-lap-trung-tam-dao-tao-ngoai-ngu

  Thành lập Trung Tâm Ngoại Ngữ thủ tục nhanh, gọn, chính xác. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.!!!

 • ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ÁN TREO

  dièu-kiẹn-huỏng-án-treo

  Trong vụ án hình sự, đối với các loại tội phạm ít nghiêm trọng, có mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn và bị cáo có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử sẽ cho bị cáo...

 • Trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư

  truòng-họp-cáp-giáy-chúng-nhạn-dàu-tu

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

  tài-khoản-vón-dàu-tu-trục-tiép

  “Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép...

 • NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI

  nguyen-tác-suy-doán-vo-tọi

  Nguyên tắc suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trụ cột chính trong hoạt động tư pháp của hầu hết các quốc gia trên thế...

 • Dịch vụ tư vấn Hợp đồng

  dich-vu-tu-van-hop-dong

  1. Các công việc Khoa Tín thực hiện - Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến đối tượng hợp đồng theo yêu cầu của Quý khách. - Thẩm định tư cách, năng lực pháp lý của đối tác; - Dự thảo/rà...

 • Thành lập doanh nghiệp

  thanh-lap-doanh-nghiep

  Thành lập doanh nghiệp

 • Viên chức sinh con thứ ba thì bị xử lý như thế nào?

  vien-chuc-sinh-con-thu-ba-thi-bi-xu-ly-nhu-the-nao

  Viên chức sinh con thứ ba thì bị xử lý như thế nào?

 • Quy định về kháng cáo

  quy-dinh-ve-khang-cao

  Pháp luật tố tụng hình sự, dân sự, hành chính đều quy định việc xét xử được diễn ra với hai cấp xét xử, bao gồm sơ thẩm và phúc thẩm. Tuy nhiên cấp xét xử phúc thẩm không được đặt ra đối với tất cả...

 • Cách ghi tiền lương trong Hợp đồng lao động

  cach-ghi-tien-luong-trong-hop-dong-lao-dong

  Công ty tôi là doanh nghiệp sản xuất, lương người lao động được tính theo doanh thu sản xuất nên tiền lương hàng tháng không giống nhau. Luật sư cho tôi hỏi, trong hợp đồng lao động phải thể hiện...

 • Thời gian trả lương khi xảy ra tai nạn lao động

  thoi-gian-tra-luong-khi-xay-ra-tai-nan-lao-dong

  Tôi làm việc tại công ty X được hơn 1 năm nay theo Hợp đồng không xác định thời hạn và đã đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Ngày 12/06/2018, tôi bị Tai nạn lao động khi đang làm việc tại Công ty, công...

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội