Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật bị xử phạt như thế nào?

18/01/2021

Luật doanh nghiệp 2020 quy định như thế nào về Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và khi vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt ra sao. Hay cùng Khoa Tín tìm hiểu về vấn đề này.

I.                Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Điều 13 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau

-                 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

-                 Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

-                 Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

-                 Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp.

II.             Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Điều 33 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định về mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả đối với những hành vi vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau

Hành vi vi phạm

Phạt tiền

Biện pháp khắc phục hậu quả

Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam

10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Buộc đăng ký người đang cư trú tại Việt Nam làm người đại diện của doanh nghiệp. 

Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam

Buộc ủy quyền cho người khác làm đại diện

Ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm người đại diện theo uy quyền

Buộc thay đổi người đại diện theo ủy quyền đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện.

 

 

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội