Open

HOTLINE: 0932.329.482 / 0904.223.779

CẤP DƯỠNG KHI LY HÔN: QUYỀN LUẬT ĐỊNH!

02/01/2019

Cấp dưỡng khi ly hôn được hiểu là một bên (vợ hoặc chồng) phải đóng góp tiền hoặc nghĩa vụ tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của bên còn lại (chồng hoặc vợ) khi vợ chồng ly hôn.

Điều 115 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định:

 “Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình”.

Như vậy, điều kiện để một bên đề nghị toà án yêu cầu bên kia cấp dưỡng là đang gặp phải khó khăn, túng thiếu nhưng “có lý do chính đáng”. Đó là việc bên yêu cầu cấp dưỡng thường xuyên ốm đau, bệnh tật dẫn đến khả năng lao động bị giảm sút, thu nhập thấp hoặc sống phụ thuộc. Đó cũng có thể là việc bên yêu cầu cấp dưỡng mặc dù có khả năng lao động nhưng thu nhập không cao, lại tồn tại nghĩa vụ với nhiều người thân như bố mẹ già yếu, nuôi con nhỏ... Tất nhiên trong các trường hợp này, bên bị yêu cầu cấp dưỡng cũng phải đảm bảo những điều kiện cơ bản về khả năng cấp dưỡng.

Ngoài quy định về điều kiện cấp dưỡng khi ly hôn, pháp luật cũng điều chỉnh những nội dung có liên quan đến vấn đề này như: mức cấp dưỡng, trường hợp thay đổi mức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng, trường hợp thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm dừng cấp dưỡng hay chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng như sau:

“Điều 116. Mức cấp dưỡng

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 117. Phương thức cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 118. Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

2. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;

3. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;

4. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;

5. Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn;

6. Trường hợp khác theo quy định của luật.

Có thể nói, cấp dưỡng khi ly hôn là quy định rất nhân văn của pháp luật, đảm bảo sự công bằng xã hội ở khía cạnh nhất định, hỗ trợ bên “yếu thế” về kinh tế có thêm điều kiện về đời sống vật chất nhằm sớm ổn định cuộc sống sau khi quan hệ hôn nhân chấm dứt.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Phòng 408, Tòa nhà F4, Đơn nguyên 1, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội