Open

HOTLINE: 0932.329.482 / 0904.223.779

Điều kiện kết hôn với người trong ngành công an nhân dân

15/10/2018

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, đối với trường hợp kết hôn với người trong ngành Công an ngoài việc tuân thủ các điều kiện theo Luật Hôn nhân và Gia đình còn phải chịu sự điều chỉnh theo một số quy định nội bộ khác của ngành, cụ thể có các điều kiện sau:

Thứ nhất, phải tuân theo các quy định của Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 về điều kiện kết hôn

Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

             a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

            b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

            c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

 d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Ngoài ra, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau:

Điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định:

            2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng” 

Thứ hai là phải đáp ứng quy định về điều kiện kết hôn của ngành công an nhân dân

Do có những đặc thù riêng về vấn đề bí mật và an ninh quốc gia nên việc kết hôn với những cán bộ, chiến sĩ công an cũng cần những điều kiện đặc biệt. Về những điều kiện đó thì nghiêng về nội bộ ngành hơn là có những quy định pháp luật cụ thể về điều kiện kết hôn, cụ thể có các trường hợp không được kết hôn như sau:

– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù;

– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;

– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

– Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)

Ngoài ra còn một số các quy định khác nhưng tùy thuộc vào địa phương.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Phòng 408, Tòa nhà F4, Đơn nguyên 1, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội