Open

HOTLINE: 0932.329.482 / 0904.223.779

Vợ có phải liên đới chịu trách nhiệm trả nợ cho chồng không?

15/03/2019

Kính nhờ Luật sư tư vấn:

Chồng tôi có làm ăn kinh doanh riêng, tự vay vốn, tự mở nhà hàng kinh doanh, lợi nhuận không đưa về chi tiêu cho gia đình. Nay việc làm ăn của chồng tôi thất bại và đang phải trả nợ. Trường hợp này tôi có phải liên đới trả nợ cùng chồng không ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Khoa Tín. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 về Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 như sau:

 

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

 

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 về Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh của Bộ luật dân sự năm 2014 như sau:

 

1. Trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật này và các luật liên quan có quy định khác.

 

2. Trong trường hợp vợ, chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 36 của Luật này.

 

Căn cứ theo quy định tại Điều 37 về Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 như sau:

 

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

 

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

 

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

 

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

 

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

 

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

 

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

 

Đối với trường hợp này của bạn, theo thông tin bạn cung cấp chồng bạn tự kinh doanh. Bạn không tham gia vào công việc này của chồng và chồng bạn không có đóng góp kinh tế gì cho gia đình. Do đó, đối với trường hợp này của bạn thì vợ chồng bạn không có thỏa thuận cùng xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hay thanh toán tiền nợ mà do chồng bạn tự mình kinh doanh, tự xác lập giao dịch riêng do đó nghĩa vụ trả lương cho nhân viên là nghĩa vụ trả nợ riêng của chồng bạn. Do đó, bạn không phải liên đới chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ thanh toán tiền nợ cùng với chồng của bạn.

 

Còn bạn chỉ phải liên đới chịu trách nhiệm đối với nợ chung trong trường hợp vợ, chồng bạn kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó theo quy định tại Điều 25 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 hoặc bạn phải thuộc trường hợp quy định về nghĩa vụ chung về tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 37 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì bạn mới phải liên đới chịu trách nhiệm với chồng của bạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

 

Trân trọng.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Phòng 408, Tòa nhà F4, Đơn nguyên 1, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội