Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Quyền tự định đoạt trong giao dịch dân sự

25/11/2020

 Giao dịch dân sự và yêu cầu về dân sự là những hoạt động pháp lý đáp ứng nhu cầu tất yếu của mỗi cá nhân, tổ chức trong cuộc sống. Tồn tại dưới nhiều hình thức và được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp lý khác nhau, mỗi giao dịch dân sự đều phải đảm bảo về điều kiện có hiệu lực theo quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015 mới làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên, cụ thể:

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

          Mỗi công dân, tổ chức có quyền xác lập giao dịch dân sự vì lợi ích của bản thân hoặc của người khác và đồng thời có nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật, các cam kết đã thỏa thuận trong giao dịch. Công dân có quyền thực hiện các hành vi pháp lý, xác lập quan hệ dân sự mà pháp luật không cấm; Các giao dịch dân sự có điều kiện theo quy định pháp luật thì cần đảm bảo các điều kiện để giao dịch có thể phát sinh hiệu lực. Theo đó, các bên có quyền thỏa thuận, cam kết về tất cả các nội dung nhằm phục vụ cho mục đích của giao dịch dân sự nhưng phải đảm bảo điều kiện đã nêu tại Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015, kể cả trường hợp nội dung này chưa có  quy định pháp luật điều chỉnh. Cam kết tại giao dịch dân sự không bắt buộc các bên phải vì lợi ích của bản thân; Không đòi hỏi sự công bằng về quyền lợi/nghĩa vụ: Hợp đồng có thể có đền bù hoặc không có đền bù....

          Trường hợp một hoặc các bên vi phạm các nội dung đã được thỏa thuận, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp thì có thể yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cụ thể, tại Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

Điều 4. Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp​

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.

2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.

Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng.

Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại khoản này được thực hiện theo các nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật này quy định.

          Trong trường hợp các bên không thể tự đàm phán, hòa giải để tiếp tục thực hiện giao dịch dân sự thì bên bị xâm hại về quyền và lợi ích hợp pháp hoặc có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của Nhà nước thì có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền. Tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của bên khởi kiện và chỉ thực hiện giải quyết tranh chấp khi có yêu cầu và chỉ xem xét giải quyết theo nội dung ghi tại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó.

          Đây là những quy định hết sức tiến bộ của Nhà nước nhằm tạo điều kiện tối đa cho công dân, tổ chức thực hiện các quyền hợp pháp của mình mà không bị bó buộc bởi các quy định pháp luật và tự do ý chí, tự do quyết định và định đoạt các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình. Bởi lẽ, mọi cá nhân, tổ chức cần phải tự ý thức và tự bảo vệ quyền lợi của mình trước sự xâm phạm của cá nhân, tổ chức khác và có quyền tự hạn chế quyền lợi của mình vì các mục đích khác nhau nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội