Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Hình thức của hợp đồng lao động

19/12/2021

Hỏi: Luật sư cho tôi hỏi là hợp đồng lao động có thể được giao kết theo những hình thức nào? Có được giao kết qua lời nói không?

Trả lời:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. Mặc dù là giao dịch dân sự trên quan hệ bình đẳng, công bằng nhưng hợp đồng lao động vẫn cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan.

Về hình thức của hợp đồng, Bộ luật lao động quy định cụ thể như sau:

"Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động 
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này."

 Theo đó, hợp đồng lao động chỉ có thể được giao kết bằng 03 hình thức: Văn bản; Dữ liệu điện tử và Giao kết bằng lời nói đối với công việc có thời gian dưới 01 tháng (Trừ công việc theo mùa vụ; Hợp đồng với lao động dưới 15 tuổi và người giúp việc gia đình). Các hợp đồng vi phạm về hình thức sẽ bị vô hiệu theo quy định của pháp luật dân sự.

Trên đây là tư vấn của Công ty luật TNHH Khoa Tín về Hình thức của hợp đồng lao động. Trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ thêm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được trợ giúp pháp lý.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.