Open

HOTLINE:0932.329.482/0983.533.005

Giải quyết tranh chấp Sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự

12/01/2018

Giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự.

Tranh chấp sở hữu trí tuệ là một loại tranh chấp rất đặc thù bởi đối tượng sở hữu trí tuệ mang tính chất vô hình. Quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ chưa được hoàn thiện, do đó khi có tranh chấp sở hữu trí tuệ xảy ra, việc giải quyết tranh chấp gặp không ít khó khăn. Có ba biện pháp giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ đó là biện pháp hình sự, biện pháp dân sự và biện pháp hành chính. Ranh giới giữa biện pháp hình sự và hai biện pháp còn lại tương đối rõ ràng, hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp bị xử lý hình sự nếu trước đó đã bị xử lý hành chính. Tuy nhiên, ranh giới giữa biện pháp dân sự và biện pháp hành chính lại chưa thật sự rõ ràng. Hôm nay, luật Khoa Tín sẽ giúp khách hàng hiểu hơn về việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự.

 1. Những loại tranh chấp sở hữu trí tuệ nào giải quyết bằng biện pháp dân sự?

Căn cứ vào Bộ luật tố tụng Dân sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015, thông tư liên tịch 02/2008/TTLT–TANDTC–VKSNDTC–BVHTT&DL–BKH&CN–BTP, các tranh chấp sau đây sẽ được Tòa án nhân nhân giải quyết:

1.1 Các tranh chấp về quyền tác giả:

 • Tranh chấp về quyền tác giả về các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật, kể cả tác phẩm phái sinh;
 • Tranh chấp giữa tác giả tác phẩm với các cá nhân/tổ chức về quyền sở hữu;
 • Tranh chấp về đồng tác giả giữa các đồng tác giả.

1.2 Các tranh chấp về quyền liên quan:

 • Tranh chấp về quyền tài sản và nhân thân giữa người biểu diễn và người đầu tư trong các cuộc biểu diễn hoặc tranh chấp về vấn đề tiền thù lao giữa người khai thác sử dụng quyền tài sản với người biểu diễn trong các cuộc biểu diễn;
 • Tranh chấp người thực hiện các quyền của nhà sản xuất với nhà sản xuất về quyền lợi vật chất trong hoạt động ghi hình, ghi âm khi các bản ghi hình, ghi âm được truyền tải đến công chúng.

1.3 Các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp:

 • Tranh chấp bản quyền đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý hoặc các sáng chế…
 • Tranh chấp về quyền ưu tiên khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hoặc đăng ký sáng chế…
 • Tranh chấp về quyền tác giả đối với các sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.
 1. Những biện pháp dân sự để giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ.

2.1 Buộc chấm dứt hành vi vi phạm.

Tòa án quyết định buộc người có hành vi xâm phạm quyền SHTT chấm dứt ngay hành vi xâm phạm. Theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 thì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu lực thi hành ngay, do đó chủ thể bị áp dụng biện pháp buộc chấm dứt hành vi vi phạm quyền SHTT phải thi hành quyết định này ngay cả trong thời gian khiếu nại.

2.2 Buộc xin lỗi, cải chính công khai.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 9 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tòa án quyết định về việc buộc người có hành vi xâm phạm quyền SHTT phải xin lỗi, cải chính công khai nhằm khôi phục danh dự, nhân phảm, uy tín… cho chủ thể quyền SHTT bị xâm phạm.

2.3 Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Tòa án ra quyết định đối với người có hành vi vi phạm nghĩa vụ đối với chủ thể quyền SHTT (không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng) phải chịu trách nhiệm dân sự đối với chủ thể quyền SHTT.

2.4 Buộc bồi thường thiệt hại.

Người có hành vi xâm phạm quyền SHTT gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho chủ thể quyền SHTT thì phải bồi thường thiệt hại.

2.4 Buộc tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng.

Căn cứ vào khoản 5, Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Điều 30,31 Nghị định số 105/2006/ NĐ-CP, Tòa án xem xét quyết định buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền SHTT mà không phụ thuộc vào việc chủ thể có quyền có yêu cầu hay không.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

 • Thành lập Công ty tài chính, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  thanh-lap-cong-ty-tai-chinh-cac-to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang

  Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 30/2015/TT-NHNN, hình thức của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thành lập trên các quy tắc sau: 1. Công ty cổ phần do các cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng...

 • BẢO VỆ QUYỀN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH CỦA MỖI CÁ NHÂN

  bao-ve-quyen-doi-voi-hinh-anh-cua-moi-ca-nhan

  Quyền con người (Nhân quyền) là những quyền tự nhiên, vốn có của mỗi cá nhân được pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế ghi nhận và bảo vệ. Trong đó, quyền về hình ảnh cá nhân là một...

 • Trường hợp xin Giấy phép kinh doanh

  truòng-họp-xin-giáy-phép-kinh-doanh

  1. Đối tượng bắt buộc thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh Doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức...

 • CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐÒI NỢ THUÊ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020.

  cham-dut-hop-dong-dich-vu-doi-no-thue-theo-quy-dinh-cua-luat-dau-tu-2020

  Luật đầu tư năm 2020 đã có nhiều thay đổi trong việc quy định về điều kiện kinh doanh. Bên cạnh nhiều ngành nghề có điều kiện tại luật đầu tư 2014 được bãi bỏ, luật đầu tư 2020 cũng đã bổ sung thêm...

 • ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

  dang-ky-bao-ho-nhan-hieu

  Trong cuộc sống, nhờ các kiến thức khoa học kỹ thuật, con người đã sáng tạo ra nhiều vật dụng, phương án và giải pháp giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Để tạo ra các sản phẩm...

 • TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

  truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai

  Trong hoạt động kinh tế - xã hội, pháp nhân thương mại là một bộ phận quan trọng không thể thiếu và chiếm một tỉ trọng cao trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Được thành lập...

 • TỘI PHẠM VÀ PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

  toi-pham-va-phan-loai-toi-pham

  Bộ luật hình sự là văn bản pháp lý được xây dựng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình...

 • KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH, HÀNH VI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

  khieu-nai-quyet-dinh-hanh-vi-trong-to-tung-dan-su

  Tố tụng dân sự là hoạt động tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng được quy định và điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật có liên quan được Nhà nước ban hành và có hiệu...

 • XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU

  xu-ly-cac-khoan-chi-phi-dau-tu-ban-dau

  Khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải tìm được địa điểm thực hiện dự án đầu tư hoặc cần phải thanh toán các khoản tiền phục vụ việc chuẩn bị thực hiện dự án. Như vậy,...

 • NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ

  nguoi-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-duong-su

  Trong vụ việc dân sự, đương sự có quyền ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng hoặc thực hiện thủ tục đăng kí người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại Tòa án tham gia bảo vệ quyền...

 • THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

  tham-quyen-cua-toa-an-trong-vu-an-hon-nhan-va-gia-dinh

  Trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình, có rất nhiều trường hợp đương sự không biết phải gửi đơn và hồ sơ khởi kiện; Hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tới cơ quan nào để...

 • QUY ĐỊNH VỀ BẮT TẠM GIAM BỊ CÁO TẠI PHIÊN TÒA

  quy-dinh-ve-bat-tam-giam-bi-cao-tai-phien-toa

  Tố tụng hình sự là những trình tự, thủ tục của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá một hành vi cụ thể có phải là tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự hay không, người thực hiện...

 • ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

  dieu-chinh-hop-dong-do-su-kien-bat-kha-khang

  Hợp đồng là sự thỏa thuận ý chí giữa hai hoặc nhiều chủ thể một cách thiện chí, trung thực nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của một hoặc nhiều bên thông qua việc thực hiện hoặc...

 • HỒ SƠ KHỞI KIỆN TRONG VỤ ÁN LY HÔN

  ho-so-khoi-kien-trong-vu-an-ly-hon

  Hôn nhân là một hiện tượng tích cực của xã hội, thể hiện thông qua sự ràng buộc về mặt tình cảm, kinh tế, huyết thống, được xã hội và pháp luật thừa nhận, bảo vệ. Quan hệ hôn nhân là quan hệ hợp...

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

  mot-so-van-de-thuc-tien-ve-tranh-chap-hop-dong-xay-dung

  Có rất nhiều tranh chấp có thể phát sinh từ các nguyên nhân khác nhau trong quá trình thực hiện Hợp đồng xây dựng. Thực tiễn cho thấy chủ yếu tranh chấp giữa chủ đầu tư với nhà thầu hoặc giữa nhà...

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội