Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Giải quyết tranh chấp Sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự

12/01/2018

Giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự.

Tranh chấp sở hữu trí tuệ là một loại tranh chấp rất đặc thù bởi đối tượng sở hữu trí tuệ mang tính chất vô hình. Quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ chưa được hoàn thiện, do đó khi có tranh chấp sở hữu trí tuệ xảy ra, việc giải quyết tranh chấp gặp không ít khó khăn. Có ba biện pháp giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ đó là biện pháp hình sự, biện pháp dân sự và biện pháp hành chính. Ranh giới giữa biện pháp hình sự và hai biện pháp còn lại tương đối rõ ràng, hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp bị xử lý hình sự nếu trước đó đã bị xử lý hành chính. Tuy nhiên, ranh giới giữa biện pháp dân sự và biện pháp hành chính lại chưa thật sự rõ ràng. Hôm nay, luật Khoa Tín sẽ giúp khách hàng hiểu hơn về việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự.

  1. Những loại tranh chấp sở hữu trí tuệ nào giải quyết bằng biện pháp dân sự?

Căn cứ vào Bộ luật tố tụng Dân sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015, thông tư liên tịch 02/2008/TTLT–TANDTC–VKSNDTC–BVHTT&DL–BKH&CN–BTP, các tranh chấp sau đây sẽ được Tòa án nhân nhân giải quyết:

1.1 Các tranh chấp về quyền tác giả:

  • Tranh chấp về quyền tác giả về các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật, kể cả tác phẩm phái sinh;
  • Tranh chấp giữa tác giả tác phẩm với các cá nhân/tổ chức về quyền sở hữu;
  • Tranh chấp về đồng tác giả giữa các đồng tác giả.

1.2 Các tranh chấp về quyền liên quan:

  • Tranh chấp về quyền tài sản và nhân thân giữa người biểu diễn và người đầu tư trong các cuộc biểu diễn hoặc tranh chấp về vấn đề tiền thù lao giữa người khai thác sử dụng quyền tài sản với người biểu diễn trong các cuộc biểu diễn;
  • Tranh chấp người thực hiện các quyền của nhà sản xuất với nhà sản xuất về quyền lợi vật chất trong hoạt động ghi hình, ghi âm khi các bản ghi hình, ghi âm được truyền tải đến công chúng.

1.3 Các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp:

  • Tranh chấp bản quyền đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý hoặc các sáng chế…
  • Tranh chấp về quyền ưu tiên khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hoặc đăng ký sáng chế…
  • Tranh chấp về quyền tác giả đối với các sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.
  1. Những biện pháp dân sự để giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ.

2.1 Buộc chấm dứt hành vi vi phạm.

Tòa án quyết định buộc người có hành vi xâm phạm quyền SHTT chấm dứt ngay hành vi xâm phạm. Theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 thì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu lực thi hành ngay, do đó chủ thể bị áp dụng biện pháp buộc chấm dứt hành vi vi phạm quyền SHTT phải thi hành quyết định này ngay cả trong thời gian khiếu nại.

2.2 Buộc xin lỗi, cải chính công khai.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 9 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tòa án quyết định về việc buộc người có hành vi xâm phạm quyền SHTT phải xin lỗi, cải chính công khai nhằm khôi phục danh dự, nhân phảm, uy tín… cho chủ thể quyền SHTT bị xâm phạm.

2.3 Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Tòa án ra quyết định đối với người có hành vi vi phạm nghĩa vụ đối với chủ thể quyền SHTT (không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng) phải chịu trách nhiệm dân sự đối với chủ thể quyền SHTT.

2.4 Buộc bồi thường thiệt hại.

Người có hành vi xâm phạm quyền SHTT gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho chủ thể quyền SHTT thì phải bồi thường thiệt hại.

2.4 Buộc tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng.

Căn cứ vào khoản 5, Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Điều 30,31 Nghị định số 105/2006/ NĐ-CP, Tòa án xem xét quyết định buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền SHTT mà không phụ thuộc vào việc chủ thể có quyền có yêu cầu hay không.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.