Open

HOTLINE:0932329482

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

08/05/2019

Nội dung câu hỏi: xin hỏi luật sư, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp cần phải có những nội dung gì?

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của bạn, đối với vấn đề này Khoa Tín xin được tư vấn như sau:

Pháp luật cho phép các chủ thể trong giao dịch dân sự được tự do thỏa thuận về các nội dung của hợp đồng. Hợp đồng là bằng chứng pháp lý thể hiện sự thỏa thuận của các bên. Đối với một số loại hợp đồng dận sự, mặc dù về nguyên tắc các bên được tự do lựa chọn những nội dung để thỏa thuận miễn sao hai bên đồng ý, vẫn có một số hợp đồng chịu sự điều chỉnh của pháp luật về một số nội dung cụ thể. Một trong các loại hợp đồng này là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Điều 144 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định như sau:

“Điều 144. Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

c) Dạng hợp đồng;

d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

đ) Thời hạn hợp đồng;

e) Giá chuyển giao quyền sử dụng;

g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

2. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:

a) Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;

b) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó;

c) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

d) Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

3. Các điều khoản trong hợp đồng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này mặc nhiên bị vô hiệu.”

Như vậy, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bắt buộc phải có các nội dung nêu trên. Ngoài ra, các bên còn có thể thỏa thuận thêm về các vấn đề khác có liên quan đến giao dịch.

Trên đây là nội dung tư vấn pháp lý của Khoa Tín về vấn đề nội dung của hợp đồng chuyển quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp bạn còn vấn đề thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, bạn vui lòng liên hệ Khoa Tín để được giải đáp.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội