Open

HOTLINE: 0932.329.482 / 0904.223.779

Quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

02/04/2019

Nội dung câu hỏi: Kính thưa luật sư, tôi là một công ty sản xuất quần áo xuất khẩu. Công ty của tôi là công ty chuyên sản xuất ra các sản phẩm chất lượng. Để bảo vệ thương hiệu của mình, cũng như ngăn ngừa việc sản phẩm của công ty mình bị các công ty khác làm giả, làm nhái, công ty chúng tôi đã đăng ký nhãn hiệu và sử dụng nhãn hiệu đó để phân biệt sản phẩm của công ty tôi. Tới đây, công ty chúng tôi dự định sẽ xuất khẩu các mặt hàng sản phẩm của mình ra nước ngoài. Trước khi làm việc này, tôi muốn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở quốc gia thứ hai. Tôi muốn hỏi nếu nộp đơn tại quốc gia thứ hai thì người nộp đơn có được ưu tiên gì hay không? Và nội dung của sự ưu tiên này là gì?

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của bạn, đối với vấn đề này Khoa Tín xin được tư vấn như sau:

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là một trong số các quyền sở hữu trí tuệ. Khác với quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu không phát sinh một cách tự động khi tác phẩm được thể hiện dưới dạng hình thức vật chất. Để được pháp luật bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu phải thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu như đơn đăng ký được nộp hợp pháp và nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ thì chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ được cấp văn bản bảo hộ nhãn hiệu. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ thể hiện thông tin chủ sở hữu nhãn hiệu, đối tượng bảo hộ, phạm vi và thời hạn bảo hộ.

Do nguyên tắc chỉ bảo hộ trong phạm lãnh thổ nước tiếp nhận đơn yêu cầu bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu nếu muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ tại quốc gia nào thì sẽ phải nộp đơn tại chính quốc gia đó. Do đó, hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp một nhãn hiệu đã được đăng ký tại một quốc gia vẫn có thể bị một chủ thể khác đăng ký chính nhãn hiệu đó tại một quốc gia khác. Để bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu nhãn hiệu, luật sở hữu trí tuệ đã quy định về nguyên tắc ưu tiên khi nộp đơn tại Điều 91 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 như sau:

“Điều 91. Nguyên tắc ưu tiên

1. Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;

b) Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;

c) Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

d) Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

3. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.”

Thời hạn để được hưởng quyền ưu tiên sau khi nộp đơn đầu tiên được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 103/2006/NĐ-CP là 06 tháng kể từ ngày đơn đầu tiên được nộp.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Phòng 408, Tòa nhà F4, Đơn nguyên 1, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội