Open

HOTLINE: 0932.329.482 / 0904.223.779

Sáng chế là gì? Giải pháp hữu ích là gì?

08/03/2019

Câu hỏi: Trong cuộc sống, để mọi việc được thuận tiện và dễ dàng hơn luôn cần những sự sáng tạo của con người để tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề hóc búa. Vậy, luật sư có thể giải thích cho tôi được biết pháp luật hiện nay quy định sáng chế là gì và giải pháp hữu ích là gì được không?

Trả lời:

Theo khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế có thể được bảo hộ dưới hình thức Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các yêu cầu sau: có tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, nếu như không thể hiện trình độ sáng tạo, theo khoản 2 Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ, sáng chế có thể sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện có tính mới, có khả năng áp dụng  công nghiệp.

Để được công nhận là có tính mới, Điều 60 Luật sở hữu trí tuệ quy định sáng chế và giải pháp hữu ích không được trùng với giải pháp kỹ thuật đã được mô tả và đã nộp cho cơ quan cấp bằng độc quyền về sáng chế hoặc giải pháp hữu ích trước đó. Tiếp theo, trước đó giải pháp kỹ thuật này chưa bộc lộ công khai ở trong hay ngoài nước dưới hình thức sử dụng hay mô tả trong bất kỳ nguồn thông tin nào mà căn cứ vào đó người có trình độ trung bình có thể thực hiện giải pháp kỹ thuật đó.

Theo Điều 61 Luật sở hữu trí tuệ, giải pháp kỹ thuật được công nhận có trình độ sáng tạo nếu giải pháp đó là bước tiến sáng tạo và cho đến ngày ưu tiên của đơn so với trình độ kỹ thuật của trong và ngoài nước, giải pháp đó không thể tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Phòng 408, Tòa nhà F4, Đơn nguyên 1, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội