Open

HOTLINE:0932.329.482/0983.533.005

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

08/01/2018

                                       Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp (hoặc tập thể doanh nghiệp) là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác (tập thể doanh nghiệp khác); dấu hiệu đó có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Để nhãn hiệu được bảo hộ, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thủ tục thực hiện như sau: 

1. Chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu.

a) Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

b) Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu, bao gồm:

- Nếu đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu doanh nghiệp cần có: Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; mẫu nhãn hiệu được trình bày theo kích thước đúng như trong quy định của pháp luật;

- Nếu đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận cần có:

 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
 • Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
 • Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

c) Giấy ủy quyền, nếu nộp đơn thông qua đại diện;

d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

e) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

- Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

- Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác;

f) Chứng từ nộp phí, lệ phí nhà nước.

 Chú ý:

- Các tài liệu bắt buộc bằng tiếng  việt: Tài liệu tại mục a và b. Các tài liệu có thể bằng ngôn ngữ khác: Tài liệu mục c,d và e, tuy nhiên các tài liệu này phải được dịch ra tiếng việt khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

- Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau.

2. Trình tự thực hiện đăng ký nhãn hiệu

a) Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi đã chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu, Quý khách thực hiện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và đồng thời nộp phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.

b) Trình tự giải quyết đơn đăng ký nhãn hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn trong ngày nộp đơn hoặc ngày khác nếu nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc tế.

Bước 1, thẩm định hình thức đơn: Cục sở hữu trí tuệ đánh giá tính hợp lệ của đơn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn;

Bước 2, sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được đánh giá hợp lệ về hình thức đơn, cục sở hữu trí tuệ thực hiện công bố đơn hợp lệ trong thời hạn 02 tháng;

Bước 3, Cục sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn trong vòng không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 4, Nếu đơn được thẩm định nội dung hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nếu đơn không hợp lệ, Cục từ chối cấp Giấy chứng nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

3. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

4. Công việc Công ty TNHH Khoa Tín thực hiện:

a) Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến nhãn hiệu và thủ tục đăng ký nhãn hiệu;

b) Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;

c) Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu;

- Nộp đơn đăng ký;

- Theo dõi quá trình giải quyết đơn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Thẩm định hình thức đơn; Công bố đơn; Thẩm định nội dung đơn; Cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thẩm định đơn;

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

d) Hỗ trợ giải quyết các vấn đề khác liên quan (nếu có).

Tin cùng loại

Tin mới nhất

 • Thành lập Công ty tài chính, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  thanh-lap-cong-ty-tai-chinh-cac-to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang

  Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 30/2015/TT-NHNN, hình thức của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thành lập trên các quy tắc sau: 1. Công ty cổ phần do các cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng...

 • BẢO VỆ QUYỀN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH CỦA MỖI CÁ NHÂN

  bao-ve-quyen-doi-voi-hinh-anh-cua-moi-ca-nhan

  Quyền con người (Nhân quyền) là những quyền tự nhiên, vốn có của mỗi cá nhân được pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế ghi nhận và bảo vệ. Trong đó, quyền về hình ảnh cá nhân là một...

 • Trường hợp xin Giấy phép kinh doanh

  truòng-họp-xin-giáy-phép-kinh-doanh

  1. Đối tượng bắt buộc thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh Doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức...

 • CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐÒI NỢ THUÊ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2020.

  cham-dut-hop-dong-dich-vu-doi-no-thue-theo-quy-dinh-cua-luat-dau-tu-2020

  Luật đầu tư năm 2020 đã có nhiều thay đổi trong việc quy định về điều kiện kinh doanh. Bên cạnh nhiều ngành nghề có điều kiện tại luật đầu tư 2014 được bãi bỏ, luật đầu tư 2020 cũng đã bổ sung thêm...

 • ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

  dang-ky-bao-ho-nhan-hieu

  Trong cuộc sống, nhờ các kiến thức khoa học kỹ thuật, con người đã sáng tạo ra nhiều vật dụng, phương án và giải pháp giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Để tạo ra các sản phẩm...

 • TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

  truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai

  Trong hoạt động kinh tế - xã hội, pháp nhân thương mại là một bộ phận quan trọng không thể thiếu và chiếm một tỉ trọng cao trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Được thành lập...

 • TỘI PHẠM VÀ PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

  toi-pham-va-phan-loai-toi-pham

  Bộ luật hình sự là văn bản pháp lý được xây dựng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình...

 • KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH, HÀNH VI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

  khieu-nai-quyet-dinh-hanh-vi-trong-to-tung-dan-su

  Tố tụng dân sự là hoạt động tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng được quy định và điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật có liên quan được Nhà nước ban hành và có hiệu...

 • XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU

  xu-ly-cac-khoan-chi-phi-dau-tu-ban-dau

  Khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải tìm được địa điểm thực hiện dự án đầu tư hoặc cần phải thanh toán các khoản tiền phục vụ việc chuẩn bị thực hiện dự án. Như vậy,...

 • NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ

  nguoi-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-duong-su

  Trong vụ việc dân sự, đương sự có quyền ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng hoặc thực hiện thủ tục đăng kí người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại Tòa án tham gia bảo vệ quyền...

 • THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

  tham-quyen-cua-toa-an-trong-vu-an-hon-nhan-va-gia-dinh

  Trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình, có rất nhiều trường hợp đương sự không biết phải gửi đơn và hồ sơ khởi kiện; Hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tới cơ quan nào để...

 • QUY ĐỊNH VỀ BẮT TẠM GIAM BỊ CÁO TẠI PHIÊN TÒA

  quy-dinh-ve-bat-tam-giam-bi-cao-tai-phien-toa

  Tố tụng hình sự là những trình tự, thủ tục của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá một hành vi cụ thể có phải là tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự hay không, người thực hiện...

 • ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

  dieu-chinh-hop-dong-do-su-kien-bat-kha-khang

  Hợp đồng là sự thỏa thuận ý chí giữa hai hoặc nhiều chủ thể một cách thiện chí, trung thực nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của một hoặc nhiều bên thông qua việc thực hiện hoặc...

 • HỒ SƠ KHỞI KIỆN TRONG VỤ ÁN LY HÔN

  ho-so-khoi-kien-trong-vu-an-ly-hon

  Hôn nhân là một hiện tượng tích cực của xã hội, thể hiện thông qua sự ràng buộc về mặt tình cảm, kinh tế, huyết thống, được xã hội và pháp luật thừa nhận, bảo vệ. Quan hệ hôn nhân là quan hệ hợp...

 • MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

  mot-so-van-de-thuc-tien-ve-tranh-chap-hop-dong-xay-dung

  Có rất nhiều tranh chấp có thể phát sinh từ các nguyên nhân khác nhau trong quá trình thực hiện Hợp đồng xây dựng. Thực tiễn cho thấy chủ yếu tranh chấp giữa chủ đầu tư với nhà thầu hoặc giữa nhà...

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội