Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

08/01/2018

                           Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

1. Thành phần hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan.

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

e) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

f) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu c,d,đ và e nêu trên phải được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt.

2. Trình tự thực hiện đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:

Cá nhân, tổ chức đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan nộp hồ sơ tại cơ tại: Cục Bản quyền tác giả hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

Trong thời hạn 15  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

3. Lệ phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:

Tùy vào từng đối tượng của quyền tác giả và quyền liên quan sẽ có một mức lệ phí đăng ký khác nhau. Cụ thể được quy định tại: Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Tài chính ban hành. 

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.