Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:

  • Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:

  • Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:

  • Các vấn đề về đầu tư, giấy phép, nhãn hiệu.