Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;
• Tốt nghiệp khoá Đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký giấy phép
và nhãn hiệu;
• Giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại;
• Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp.