Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Minh Hải;
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tầm Nhìn Mới;
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam;
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Tư vấn đầu tư, giấy phép, thuế;
• Các vấn đề về doanh nghiệp, hôn nhân gia đình, thừa kế, đất đai.