Open

HOTLINE:0932.329.482 - 0983.533.005

Xử lý các khoản chi phí đầu tư ban đầu

31/10/2020

Khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải tìm được địa điểm thực hiện dự án đầu tư hoặc thực hiện các công việc khác có liên quan để có thể đăng ký được dự án đầu tư. Do đó, nhà đầu tư sẽ cần phải thanh toán các khoản tiền phục vụ việc chuẩn bị thực hiện dự án này. Sau khi nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các khoản chi phí mà nhà đầu tư đã sử dụng để đầu tư ban đầu cho dự án nêu trên có thể xử lý bằng một trong các phương thức mà pháp luật cho phép.

Cụ thể, Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/06/2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chi phí đầu tư ban đầu mà Nhà đầu tư đã chuyển vào Việt Nam sẽ có thể được xử lý như sau:

  • Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn góp;
  • Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn vay nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trường hợp chuyển thành khoản vay nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tuân thủ quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Thời hạn của khoản vay nước ngoài được tính từ ngày dự án được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, ký kết hợp đồng PPP hoặc ngày mà các bên ký thỏa thuận vay nước ngoài (tùy thuộc vào ngày nào đến sau) đến ngày trả nợ cuối cùng;
  • Chuyển trả cho nhà đầu tư nước ngoài bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam số tiền đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Để có thể thực hiện các phương án trên, nhà đầu tư và tổ chức kinh tế tại Việt Nam cần phải thỏa thuận với nhau và với các bên liên quan, xuất trình các tài liệu, chứng từ hợp lệ chứng minh số tiền đã chuyển vào Việt Nam và các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kế toán và các quy định pháp luật có liên quan.

Tin cùng loại

Tin mới nhất

CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: Số 28 - TT2, Khu đô thị HDMon, Đường Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh: OP 05.32 tòa nhà Orchard Parkview, số 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.