TIÊU ĐIỂM

20 Tháng Tư
Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán đất đai

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cùng nhau đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán đất. Việc công chứng được thực hiện như sau: Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán đất. Khi tiếp nhận yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán đất thì công chứng viên tiến hành kiểm tra hồ sơ:

Xem chi tiết