Đề xuất các trường hợp CSGT được dừng các xe tham gia giao thông

11 Tháng Tám, 2023

Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý tại dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo đã được chỉnh lý và bổ sung, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 6 tới đây.

Theo đó, tại Điều 55, dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định về căn cứ dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm soát nêu rõ, CSGT được dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm soát thuộc một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ hai, những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà buộc phải dừng phương tiện để kiểm soát trực tiếp mới phát hiện được. Đây là quy định mới được bổ sung vào dự thảo.

Thứ ba, phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự; phòng chống thiên tai, hỏa hoạn; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống dịch bệnh. Đây là dự thảo quy định đã được sửa đổi. Trước đó, trong dự thảo lấy ý kiến nhân dân hồi tháng 7, quy định này được quy định là có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về việc dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự; phòng chống thiên tai, hỏa hoạn; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống dịch bệnh.

Thứ tư, dự thảo Luật quy định CSGT được dừng xe khi có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng quy định trường hợp thông tin, giấy tờ của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, căn cước thì thực hiện xác thực các thông tin, giấy tờ đó trên tài khoản định danh điện tử, căn cước.

Dự thảo Luật cũng quy định lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát gồm CSGT, lực lượng khác được Công an huy động phối hợp với CSGT thực hiện tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết. Việc phối hợp phải trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng được huy động theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với thực tế nhiệm vụ.

Dự thảo cũng nêu rõ nội dung tuần tra, kiểm soát. Trong đó, theo dõi, quan sát, nắm tình hình người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ; tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ, an ninh, trật tự trên tuyến giao thông đường bộ.

Dừng phương tiện tham gia giao thông, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác. Điều khiển giao thông, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật…

Cũng theo dự thảo Luật, quá trình tuần tra kiểm soát, CSGT sẽ được quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong trường hợp cấp bách, di chuyển phương tiện vi phạm dừng, đỗ trên đường bộ gây cản trở, ùn tắc giao thông hoặc nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ…

Theo: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam

Nguồn: https://lsvn.vn/de-xuat-cac-truong-hop-csgt-duoc-dung-cac-xe-tham-gia-giao-thong-duong-bo-de-kiem-soat-1691668166.html