Đăng ký đầu tư nước ngoài và Giấy phép

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ GIẤY PHÉP

A. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (FDI)

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP
1 Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp.
2 Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
3 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
4 Tư vấn quy định liên quan đến chuyển đổi mục đích thị thực.
5 Tư vấn quy định xin cấp thẻ tạm trú.
6 Tư vấn quy định xin cấp Giấy phép lao động.

B. DỊCH VỤ GIẤY PHÉP

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP
1 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
2 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.
3 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
5 Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa/quốc tế.
6 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
8 Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.
9 Giấy phép hoạt động bệnh viện.
10 Giấy phép hoạt động phòng khám tư nhân.
11 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, dược phẩm.
12 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục, nghề nghiệp.
13 Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
14 Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản.
16 Giấy phép bưu chính.
17 Bản tự công bố sản phẩm.
18 Nhóm dịch vụ khác về sở hữu trí tuệ:

– Đăng ký nhãn hiệu.

– Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

– Đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

– Đăng ký quyền tác giả.

– Đăng ký mã số mã vạch.

– Bảo hộ bí mật kinh doanh.

– Đăng ký bảo hộ sáng chế.

Tải Tài Liệu

Tải Tài Liệu

Hồ sơ năng lực Hồ sơ năng lực