Ngày 14.6.2024, Khoa Tín ký Hợp đồng tư vấn pháp lý với Công ty Cổ phần Vật liệu Vĩnh Tân

14 Tháng Sáu, 2024
Ngày 14/6/2024 Khoa Tín cùng Công ty Vĩnh Tân và các công ty trong hệ sinh thái Vĩnh Tân ký hợp đồng tư vấn pháp lý toàn diện.
Tham gia lễ ký có Chủ tịch, Giám đốc của 2 công ty và một số nhân sự chủ chốt khác.
Khoa Tín sẽ hỗ trợ cho Vĩnh Tân về pháp lý doanh nghiệp, dự án, đầu tư, bảo vệ sự an toàn trong các giao dịch của doanh nghiệp.
Trong lễ ký Chủ tịch Khoa Tín đã tặng Chủ tịch Vĩnh Tân chiếc đồng hồ với biểu tượng của Khoa Tín và dòng chữ: Trung thành dẫn lối thành công!
Cùng chúc mừng sự thành công của Khoa Tín và Vĩnh Tân!