TIÊU ĐIỂM

17 Tháng Bảy
Hộ kinh doanh có được kinh doanh dịch vụ karaoke không?

Đối với thực trạng hiện nay của các hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ Karaoke cần chú trọng đến điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh. Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke được quy định cụ thể tại điều 6 Thông tư 147/2020/TT-BCA quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường

Xem chi tiết