Ngày 30/1/2023, Khoa Tín mở niêm phong các tủ hồ sơ, khai xuân trực tuyến, bắt đầu một năm làm việc mới

01 Tháng Hai, 2023

Năm nay Khoa Tín đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 20%. Trong bối cảnh kinh tế 2023 được nhận định là sẽ có nhiều khó khăn nhưng đội ngũ của Khoa Tín quyết tâm đạt và vượt các chỉ số phát triển đã đặt ra.

2023 với tiêu chí phát triển SÁNG TẠO, Hội đồng điều hành gồm các luật sư và chuyên viên pháp lý trẻ tuổi, nhiệt huyết của Khoa Tín chắc chắn sẽ điều hành đội ngũ phục vụ một cách sáng tạo, hỗ trợ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Chúc mừng một khởi đầu tốt đẹp hướng đến thành công!