Đăng ký kinh doanh

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP
1 Thành lập mới các loại hình doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, …
2 Dịch vụ cung cấp chữ ký số, hóa đơn điện tử, tạo tài khoản thuế, nộp tờ khai thuế môn bài và thông báo phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp.
3 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động doanh nghiệp (Tên, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn, đại diện theo pháp luật, thuế…) và thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Hộ kinh doanh/đơn vị trực thuộc.
4 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp.
5 M&A và Tái cấu trúc doanh nghiệp (Chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp…).
6 Các thủ tục liên quan đến thuế và dịch vụ kế toán (Tư vấn, thực hiện khai báo thuế cho doanh nghiệp, chuyển địa chỉ trụ sở chính khác quận/tỉnh, khôi phục mã số thuế, đóng mã số thuế…).
7 Giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh/đơn vị trực thuộc.

 

Tải Tài Liệu

Tải Tài Liệu

Hồ sơ năng lực Hồ sơ năng lực