Tư vấn pháp luật về tiền mã hóa, tiền quy đổi

DỊCH VỤ TƯ VẤN TIỀN MÃ HÓA – TIỀN QUY ĐỔI

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP
1 Tư vấn về tính pháp lý của các loại tiền mã hóa, tiền quy đổi trên thị trường.
2 Tư vấn quy trình đăng ký và thực hiện giao dịch mua bán tiền mã hóa trên các sàn giao dịch.
3 Tư vấn bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các hoạt động mua bán, góp vốn, tặng cho, hứa thưởng, phân chia di sản thừa kế,… là tiền mã hóa, tiền quy đổi.
5 Tư vấn bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các trường hợp thanh toán hoặc nhận thanh toán bằng tiền mã hóa, tiền quy đổi.
6 Tư vấn quy trình thực hiện việc kêu gọi vốn dưới hình thức phát hành lần đầu tiền mã hóa (ICO) ra thị trường.
7 Đại diện bảo vệ cho các cá nhân, tổ chức là bị hại trong các vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu tiền mã hóa, tiền quy đổi.
8 Đại diện tham gia tố tụng tại Tòa án, Trung tâm Trọng tài thương mại trong các tranh chấp có đối tượng là tiền mã hóa, tiền quy đổi.

Tải Tài Liệu

Tải Tài Liệu

Hồ sơ năng lực Hồ sơ năng lực