TIÊU ĐIỂM

27 Tháng Năm
Hồ sơ, thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

1) Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu - Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (02 bản); - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu); - Giấy uỷ quyền (nếu có) cho người thứ 3 hoặc bên thứ 3 thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng; - Chứng từ nộp lệ phí.

Xem chi tiết