TIÊU ĐIỂM

02 Tháng Mười Một
Khoa Tín ký Hợp đồng hợp tác với Optimi để xây dựng App điều hành

Ngày 30/10/2023 Khoa Tín và Optimi đã ký hợp đồng hợp tác để xây dựng app điều hành cho công ty Luật Khoa Tín. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác để xây dựng app quy chuẩn mô hình hoạt động của công ty Luật. Optimi lập trình kỹ thuật, Khoa Tín thiết kế […]

Xem chi tiết