Khoa Tín ký kết hợp đồng hỗ trợ pháp lý toàn diện cho chuỗi Café de Măng Đen

25 Tháng Tư, 2024

Ngày 24/4/2024, Khoa Tín và lãnh đạo chuỗi cafe De Măng Đen đã ký thỏa thuận hỗ trợ pháp lý toàn diện.

Khoa Tín sẽ tạo ra khung pháp lý an toàn để De Măng Đen vững vàng phát triển.

Ủng hộ De Măng Đen, “cafe xứ lạnh”. Hương vị rất khác so với “cafe xứ nóng” đang đầy ắp trên thị trường!

Quý khách hàng quan tâm, có thể tham gia trải nghiệm các dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên tại Khoa Tín bao gồm:

1. Tư vấn nội bộ doanh nghiệp.

2. Tư vấn pháp lý, đưa ra khuyến nghị, rà soát, soạn thảo hợp đồng, giao dịch của Công ty.

3. Tham gia hoặc đại diện Quý khách hàng đàm phán trong các giao dịch, hợp đồng kinh doanh thương mại và đầu tư của doanh nghiệp.

4. Tư vấn pháp lý việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

5. Tư vấn pháp lý việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Tư vấn, đưa ra khuyến nghị, hỗ trợ pháp lý sơ bộ trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp.

7. Tư vấn pháp lý sơ bộ giải quyết tranh chấp, xử lý thu hồi các khoản nợ khó đòi của doanh nghiệp.

8. Giải đáp quy định pháp luật theo yêu cầu của Quý khách hàng trong quá trình hoạt động liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

9. Định kỳ thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.