TIÊU ĐIỂM

15 Tháng Mười Hai
Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

Thi công xây dựng công trình là một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, áp dụng với mọi loại hình doanh nghiệp. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình là những yêu cầu mà doanh nghiệp phải đáp ứng để được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình. Vậy những yêu cầu đó bao gồm những gì?

Xem chi tiết