TIÊU ĐIỂM

07 Tháng Ba
Tối ưu hóa chi phí vận hành doanh nghiệp với dịch vụ phòng pháp chế thuê ngoài

Phòng pháp chế thuê ngoài là phòng pháp chế không nằm trong bộ máy tổ chức của doanh nghiệp, được doanh nghiệp thuê từ một đơn vị có chuyên môn và kinh nghiệm (thường là Văn phòng Luật sư hoặc Công ty Luật). Nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ là phụ trách tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình vận hành; đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề soạn thảo, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp.

Xem chi tiết