TIÊU ĐIỂM

17 Tháng Bảy
Kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Như vậy, doanh nghiệp tiến hành kinh doanh không đúng địa bàn, địa điểm ghi trong giấy phép kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng. Còn nếu tổ chức kinh doanh với đối tượng hoạt động sản xuất rượu công nghiệp, chế biến, mua bán nguyên liệu thuốc lá, sản xuất sản phẩm thuốc lá, kinh doanh phân phối, bán buôn rượu hoặc sản phẩm thuốc lá mà tiến hành kinh doanh không đúng địa bản, địa điểm thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 40.000.000 đồng.

Xem chi tiết