TIÊU ĐIỂM

20 Tháng Tư
Các trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Khoản 2 Điều 35 BLLĐ 2019 quy định Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây: a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này (Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động);

Xem chi tiết