Công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành công việc có bị cho thôi việc không?

Căn cứ tại khoản 12 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019, việc xử lý công chức không hoàn thành nhiệm vụ được quy định như sau:

“a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại;

c) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn”.

Tuy nhiên, tại khoản 3, 4 Điều 59 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định:

“3. Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng.”

Như vậy, nếu công chức không thuộc các trường hợp không giải quyết thôi việc thì công chức trong 02 năm liên tiếp không hoàn thành công việc sẽ bị cho thôi việc mà không phân biệt là công chức có giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hay không.

Trên đây là nội dung vấn của Khoa Tín về “Công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành công việc có bị thôi việc không?”. Trường hợp có vướng mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ sớm với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp.

Trân trọng./.