Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

DỊCH VỤ MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP
1 Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu (đối với bên mua) hoặc cổ đông, đối tác chiến lược (đối với bên bán).
2 Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định pháp lý và Thẩm định tài chính của doanh nghiệp mục tiêu.
3 Tư vấn các phương thức M&A doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.
5 Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch chào bán (đối với bên bán) và kế hoạch thâu tóm (đối với bên mua) trên cơ sở đánh giá, phân tích thông tin về chính sách, pháp luật và thị trường.
6 Tư vấn, hỗ trợ định giá doanh nghiệp, tài sản thuộc đối tượng của M&A.
7 Tư vấn, soạn thảo, tham gia đàm phán, ký kết MOU hoặc hợp đồng hứa mua hứa bán hoặc thỏa thuận M&A.
8 Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý trong việc tiến hành thương vụ M&A (đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đăng ký về hoạt động M&A tại cơ quan có thẩm quyền).
9 Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với tài sản phải đăng ký.
10 Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, theo dõi, tham mưu kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp;
11 Tư vấn thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến thương vụ M&A.

Tải Tài Liệu

Tải Tài Liệu

Hồ sơ năng lực Hồ sơ năng lực