Vợ sinh con, chồng có được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Chế độ thai sản là một trong những chế độ, chính sách được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm thu nhập do thai sản trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Do đó, không chỉ nữ giới, nam giới cũng có thể được hưởng chế độ này khi có vợ sinh con. 

1. Điều kiện để người chồng hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 quy định về đối tượng áp dụng chế độ thai sản, theo đó, người chồng phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương”

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 quy định về những người lao động được hưởng chế độ thai sản như sau:

“e. Người lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con”

Như vậy, người chồng làm việc theo hợp đồng, tham gia BHXH bắt buộc có vợ sinh con thuộc sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

2. Mức hưởng

Mức hưởng sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định số ngày nghỉ được hưởng và mức hưởng trợ cấp 1 lần.

3. Thời gian hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13, người chồng đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  • 05 ngày làm việc;
  • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
  • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

4. Thủ tục hưởng chế độ thai sản của người chồng

Để người chồng được hưởng chế động thai sản khi có vợ sinh con thì vần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Trong thời gian 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc, người chồng cần nộp 01 bộ hồ sơ cho người sử dụng lao động. Hồ sơ gồm:

  • Bản sao giấy chứng sinh, giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh.
  • Giấy xác nhận y tế trong các trường hợp sinh con phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.
  • Xuất trình sổ BHXH cho Cơ quan BHXH trong trường hợp lao động thôi việc trước thời điểm vợ sinh con.
  • Các giấy tờ khác liên quan theo quy định.

Bước 2: Người sử dụng lao động/người lao động nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động cần có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Cơ quan BHXH sẽ giải quyết và chi trả chế độ trong thời gian:

  • Tối đa 06 ngày làm việc đối với trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ.
  • Tối đa 03 ngày làm việc đối với trường hợp người lao động nộp hồ sơ.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Vợ sinh con, chồng có được hưởng chế độ thai sản như thế nào?“. Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí. Trân trọng./.