Các dạng Hợp đồng lao động

Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 (hiện hành) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì có hai dạng hợp đồng lao động bao gồm: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

1) Căn cứ pháp lý

– Bộ Luật Lao động 2019

2) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 20 Bộ Luật Lao động 2019: 

“Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;”

Ví dụ: Ông A (Giám đốc công ty TNHH MT) tuyển bà B làm chức vụ thư ký giám đốc. Ngày 03/10/2022 hai bên xác lập hợp đồng lao động nhưng không có điều khoản quy định về thời điểm hết hạn hợp đồng giữa ông A và bà B. Vậy đây là hợp đồng lao động không xác định thời hạn bởi vì ông A bà bà B không xác định được thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng giữa 2 bên.

3) Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 20 Bộ Luật Lao động 2019: 

“Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.”

Ví dụ: Ông M (chủ sở hữu công ty KT – lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là phân phối hoa tươi) thuê bà N làm nhân viên chăm sóc hoa. Ông M và bà N cam kết cho bà N thử việc 20 ngày, sau 20 ngày nếu 2 bên cảm thấy có thể tiếp tục làm việc được thì 2 bên sẽ ký hợp đồng chính thức. Sau khi thỏa thuận ông M và bà N tiến hành ký kết hợp đồng lao động với thời hạn thử việc là 20 ngày Vậy, đây là hợp đồng lao động xác định thời hạn bởi vì ông M và bà N đã xác định được thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng là sau 20 ngày thử việc (dưới 36 tháng) kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Theo đó, trong trường hợp khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì căn cứ theo khoản 2 Điều 20 Bộ Luật lao động 2019:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết thêm một hợp đồng lao động mới; nếu trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động trước đó mà 2 bên chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng xác định thời hạn đã giao kết trước đó.

Trường hợp đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động đã giao kết hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng xác định thời hạn đã giao kết trước đó trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ các trường hợp như sau:

– Ký kết hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.

– Trường hợp khi sử dụng người lao động cao tuổi thì hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. (Căn cứ tại khoản 1 Điều 149 Bộ Luật lao động 2019).

– Trường hợp khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. (Căn cứ tại khoản 2 Điều 151 Bộ Luật lao động 2019).

– Trường hợp phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động. (Căn cứ tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật lao động 2019).

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về các dạng hợp đồng lao động.

Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.