TAND Tối cao đề xuất bỏ thẩm quyền khởi tố vụ án và thu thập chứng cứ của Tòa án

22 Tháng Hai, 2023

Tòa Tối cao đề xuất bỏ quy định toà án có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại phiên toà và thẩm quyền thu thập chứng cứ của toà án.

TAND Tối cao vừa có công văn về việc tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND.

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND sẽ được đưa ra thỏa luận trong Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp vào các ngày 26, 27-2 tới.

Theo dự thảo, Tòa Tối cao đề xuất bỏ quy định toà án có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại phiên toà.

Việc ra quyết định khởi tố vụ án thuộc chức năng của cơ quan điều tra, công tố. Toà án là cơ quan xét xử nhưng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan trong quá trình xét xử vụ án đó.

Về thẩm quyền thu thập chứng cứ của toà án, phương án 1, Tòa Tối cao đề xuất bỏ quy định về thẩm quyền thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hình sự; quy định thẩm quyền thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Tòa án không có nghĩa vụ phải thu thập chứng cứ. Nghĩa vụ thu thập và cung cấp chứng cứ thuộc về đương sự. Tòa án có thẩm quyền hỗ trợ đương sự thu thập chứng cứ khi xét thấy cần thiết.

Phương án 2, dự thảo đề xuất bỏ quy định về thẩm quyền thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự.

Về bản chất, tranh tụng là việc các bên đưa ra chứng cứ và lập luận để bảo vệ quan điểm của mình. Toà án đóng vai trò là trọng tài phân xử trên cơ sở chứng cứ mà các bên đưa ra.

Để tăng cường tranh tụng trong xét xử, cần xác định trách nhiệm thu thập chứng cứ thuộc về VKS, cơ quan điều tra trong vụ án hình sự; các bên trong vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Toà án không tiến hành thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính.

Theo: Pháp Luật Hồ Chí Minh

Nguồn: https://plo.vn/tand-toi-cao-de-xuat-bo-tham-quyen-khoi-to-vu-an-va-thu-thap-chung-cu-cua-toa-post720957.html