Thủ tục xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời

I. Căn cứ pháp lý

– Luật Quảng cáo 2012;

– Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo;

– Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022, quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;

– Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

II. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Căn cứ Khoản 1, Điều 31 Luật Quảng cáo 2012 quy định:

Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có trước phải tuân theo quy định của Luật Quảng cáo, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.

Các trường hợp xây dựng màn hình quảng cáo cần phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

– Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

– Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

– Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

Quý công ty xem xét về việc xây dựng màn hình quảng cáo thuộc trường hợp nào trong ba trường hợp trên thì cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

III. Hồ sơ, tài liệu cần cung cấp

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

– Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao chứng thực:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu;

+ Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;

+ Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

IV. Trình tự, thủ tục

– Nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND quận/huyện (nơi xây dựng công trình quảng cáo);

Trường hợp:

+ Trường hợp 1: Địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế Hạ tầng UBND quận/huyện cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+ Trường hợp 2: Địa điểm địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế Hạ tầng UBND quận/huyện gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho Phòng Kinh tế Hạ tầng UBND quận/huyện.

– Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên, Phòng Kinh tế Hạ tầng UBND quận/huyện phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.