Khoa Tín ký Hợp đồng hợp tác với Optimi để xây dựng App điều hành

02 Tháng Mười Một, 2023
Ngày 30/10/2023 Khoa Tín và Optimi đã ký hợp đồng hợp tác để xây dựng app điều hành cho công ty Luật Khoa Tín.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác để xây dựng app quy chuẩn mô hình hoạt động của công ty Luật. Optimi lập trình kỹ thuật, Khoa Tín thiết kế nội dung. Sản phẩm sẽ được Khoa Tín vận hành, góp ý và optimi hiệu chỉnh, sửa lỗi. Sau khi vận hành thành công tại Khoa Tín, công ty Luật khác có thể tham khảo, khai thác tính năng của sản phẩm trên cơ sở sự cho phép của Khoa Tín và Optimi.
Sản phẩm được lập trình, hiệu chỉnh từ nay đến hết năm 2024, nghiệm thu và vận hành chính thức từ tháng 1/2025, vào đúng thời điểm Khoa Tín chuyển sang giai đoạn phát triển Thông Minh như kế hoạch.
Sau khi hệ thống vận hành ổn định Khoa Tín sẽ tiếp tục xây dựng app dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một nhanh chóng và đơn giản hơn.
Optimi là công ty công nghệ do Anh Đoàn Dương sáng lập và dẫn dắt. Anh Đoàn Dương học công nghệ tại nước ngoài, đã từng đoạt giải Vô địch Toán Châu Á Thái Bình Dương, Huy chương bạc kỳ thi Toán quốc tế IMO.
Chúc mừng sự hợp tác của Khoa Tín và Optimi!